Pin It
Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): MDS0904 – VB2 Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): MDS0904 – VB2 5.00/5 (100.00%) 2 votes LỊCH HỌC LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC (Học T7&CN): MDS0904 – VB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được...

Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): MDS0904 – VB2


  Ngày viết : 16/05/2018 18:48          Lượt xem : 29


Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): MDS0904 – VB2 5.00/5 (100.00%) 2 votes

LỊCH HỌC LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC (Học T7&CN): MDS0904 – VB2

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

1.Môn học: Sinh học và di truyền
– Sáng 10/12, Chiều 10/12, Sáng 16/12, Chiều 16/12, Sáng 17/12, Chiều 17/12/2017.

2.Môn học: Chính Trị 1
– Sáng 23/12, Chiều 23/12, Sáng 24/12, Chiều 24/12, Sáng 30/12, Chiều 30/12, Sáng 31/12, Chiều 31/12/2017.

3. Môn học: Giáo dục quốc phòng – An ninh
– Sáng 06/01, Chiều 06/01, Sáng 07/01, Chiều 07/01, Sáng 20/01, Chiều 20/01/2018.

4. Môn học: Giải Phẫu Sinh Lý
– Sáng 21/01, Chiều 21/01, Sáng 27/01, Chiều 27/01, Sáng 28/01, Chiều 28/01, Sáng 03/02, Chiều 03/02/2018.

5. Môn học: Giáo dục thể chất
– Sáng 10/02, Chiều 10/02, Sáng 11/02, Chiều 11/02/2018.

6. Thực Hành Giải Phẫu Sinh Lý
– Sáng 03/03, Chiều 03/03, Sáng 10/03, Chiều 10/03, Sáng 17/03, Chiều 17/03/2018.

Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

7. Môn học: Tin học
– Sáng 04/03, Chiều 04/03, Sáng 11/03, Chiều 11/03/2018.

Thi HK1: 31/03, 01/04

8. Môn học: Vật Lý Đại cương – Lý sinh
– Sáng 15/04, Chiều 15/04, Sáng 21/04, Chiều 21/04, Sáng 22/04, Chiều 22/04, Sáng 28/04, Chiều 28/04, Sáng 12/05, Chiều 12/05/2018.

9. Môn học: Toán Xác suất thống kê 
– Sáng 29/04, Chiều 29/04, Sáng 05/05, Chiều 05/05, Sáng 13/05, Chiều 13/05/2018

10. Môn học: Hóa học đại cương vô cơ (Hoá học I)
– Sáng 19/05, Chiều 19/05, Sáng 20/05, Chiều 20/05, Sáng 02/06, Chiều 02/06/2018.


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất