Pin It
Lịch học lớp Kỹ thuật Hình ảnh Y học (Học T7&CN): HA16HCM04 Lịch học lớp Kỹ thuật Hình ảnh Y học (Học T7&CN): HA16HCM04Bình chọn bài viết Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ: HA16HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30 Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào Môn học: Kỹ...

Lịch học lớp Kỹ thuật Hình ảnh Y học (Học T7&CN): HA16HCM04


  Ngày viết : 07/06/2018 15:29          Lượt xem : 43


Lịch học lớp Kỹ thuật Hình ảnh Y học (Học T7&CN): HA16HCM04
Bình chọn bài viết

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ: HA16HCM04

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30

Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

Môn học: Kỹ thuật X – Quang thông thường 2,3

  • Sáng 02/06, Chiều 02/06 – Sáng 03/06, Chiều 03/06/2018 – Phòng X6
  • Sáng 09/06, Chiều 09/06/2018 – Phòng X9
  • Sáng 10/06, Chiều 10/06/2018 – Phòng X12

Thực tập cơ sở: Sáng 16/6, Chiều 16/6,Sáng 17/6, Chiều 17/6/2018


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất