Pin It
Lịch học lớp Kỹ thuật Hình ảnh Y học (Học T7&CN): HA16HCM-VB2 Lịch học lớp Kỹ thuật Hình ảnh Y học (Học T7&CN): HA16HCM-VB2Bình chọn bài viết Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ: HA16HCM – VB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.2 Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1....

Lịch học lớp Kỹ thuật Hình ảnh Y học (Học T7&CN): HA16HCM-VB2


  Ngày viết : 22/05/2018 13:45          Lượt xem : 59


Lịch học lớp Kỹ thuật Hình ảnh Y học (Học T7&CN): HA16HCM-VB2
Bình chọn bài viết

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ: HA16HCM – VB2

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.2

Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

1. Kỹ thuật X – Quang thông thường 2,3

  • Sáng 02/06, Chiều 02/06 – Sáng 03/06, Chiều 03/06/2018 – Phòng X6
  • Sáng 09/06, Chiều 09/06/2018 – Phòng X9
  • Sáng 10/06, Chiều 10/06/2018 – Phòng X12

Thực tập cơ sở: Sáng 16/6, Chiều 16/6,Sáng 17/6, Chiều 17/6/2018

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất