Pin It
Lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều Dưỡng (Học T7&CN): ĐDLTHCM01.K09 Lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều Dưỡng (Học T7&CN): ĐDLTHCM01.K09Bình chọn bài viết THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG: ĐDLTHCM01.K09 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn Sinh viên...

Lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều Dưỡng (Học T7&CN): ĐDLTHCM01.K09


  Ngày viết : 16/05/2018 10:53          Lượt xem : 56


Lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều Dưỡng (Học T7&CN): ĐDLTHCM01.K09
Bình chọn bài viết

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG: ĐDLTHCM01.K09

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

  • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn
  • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

1. Vi Sinh, Ký Sinh
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 21/05, Chiều 21/05, Sáng 27/05, Chiều 27/05, Sáng 28/05, Chiều 28/05/2017

2. Y – Đức
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 03/06, Chiều 03/06, Sáng 04/06, Chiều 04/06, Sáng 10/06, Chiều 10/06/2017

3. Xác Suất Thống Kê Y Học
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 11/06, Chiều 11/06, Sáng 17/06 (Nghỉ), Chiều 17/06, Sáng 18/06, Chiều 18/06/2017

LỊCH NGHỈ HÈ Từ 19/06/2017 đến 30/06/2017

4. Pháp Luật
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 01/07, Chiều 01/07, Sáng 02/07, Chiều 02/07/2017

5. Giải Phẫu Sinh Lý
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 08/07, Chiều 08/07, Sáng 09/07, Chiều 09/07, Sáng 16/07, Chiều 16/07/2017

6. Giáo Dục Thể Chất
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 15/07, Chiều 15/07, Sáng 22/07, Chiều 22/07/2017

7. Sinh học và di truyền
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 23/07, Chiều 23/07, Sáng 29/07, Chiều 29/07, Sáng 30/07, Chiều 30/07/2017

8. Hóa Sinh 

  • Giảng Viên: Lại Thị Thùy Dương

Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 05/08, Chiều 05/08, Sáng 06/08, Chiều 06/08, Sáng 12/08, Chiều 12/08/2017

9. Vật Lý Đại Cương
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 13/08, Chiều 13/08, Sáng 19/08, Chiều 19/08, Sáng 20/08, Chiều 20/08/2017

– Ngày 10/6/2018, 15h00 tập trung để phổ biến kế hoạch thực tập , nhận sổ và giấy giới thiệu thực tập cơ sở

11. Thực tập cơ sở:

Từ ngày 16/06 đến hết ngày 24/06

Sáng 16/6, Chiều 16/6,Sáng 17/6, Chiều 17/6: NGHỈ

Sáng 23/06, Chiều 23/06, Sáng 24/06, Chiều 24/06: NGHỈ

Chi tiết xem tại: caodangytetphcm.edu.vn


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất