Pin It
Lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng (Học T7&CN): MĐD0902 – LT Lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng (Học T7&CN): MĐD0902 – LT5 (100%) 1 vote THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG (Học T7&CN): MĐD0902 – LT Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi...

Lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng (Học T7&CN): MĐD0902 – LT


  Ngày viết : 16/05/2018 18:51          Lượt xem : 65


Lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng (Học T7&CN): MĐD0902 – LT
5 (100%) 1 vote

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG (Học T7&CN): MĐD0902 – LT

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

  • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi.
  • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

1. Xác suất, Thống kê y học – Phòng HT7

– Sáng 03/6, Chiều 03/6,Sáng 09/6, Chiều 09/6,Sáng 10/6, Chiều 10/6

2. Dược Lý – Phòng HT2

– Sáng 02/6, Chiều 02/6, Sáng 16/6 , Chiều 16/6 , Sáng 17/6 , Chiều 17/6

– Sáng 16/6 : từ 7h30 đến 9h30 học Dược Lý. Từ 9h30 đến 10h30 ôn tập Xác suất, Thống kê y học : 10h30-11h30 kiểm tra

KIỂM TRA BỔ SUNG : Sáng 23/06, Chiều 23/06, Sáng 24/06, Chiều 24/06


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất