Pin It
Lịch học lớp Xét nghiệm (Học T7&CN): XN16HCM-CĐVB2 Lịch học lớp Xét nghiệm (Học T7&CN): XN16HCM-CĐVB2Bình chọn bài viết Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền XN16HCM – CĐVB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1....

Lịch học lớp Xét nghiệm (Học T7&CN): XN16HCM-CĐVB2


  Ngày viết : 22/05/2018 13:52          Lượt xem : 37


Lịch học lớp Xét nghiệm (Học T7&CN): XN16HCM-CĐVB2
Bình chọn bài viết

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền XN16HCM – CĐVB2

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

1. Thực hành Điều dưỡng cơ bản – Phòng X11

  • Sáng 09/06, Chiều 09/06 – Sáng 10/06, Chiều 10/06/2018

Thực tập cơ sở: Sáng 16/6, Chiều 16/6,Sáng 17/6, Chiều 17/6/2018


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất