Pin It
Lịch học lớp Y sĩ Đa khoa  ( Học T7&CN): YS14HCM04 Lịch học lớp Y sĩ Đa khoa  ( Học T7&CN): YS14HCM04Bình chọn bài viết Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền YS14HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào...

Lịch học lớp Y sĩ Đa khoa  ( Học T7&CN): YS14HCM04


  Ngày viết : 22/05/2018 15:48          Lượt xem : 52


Lịch học lớp Y sĩ Đa khoa  ( Học T7&CN): YS14HCM04
Bình chọn bài viết

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền YS14HCM04

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

Chú ý: Theo dõi lịch học các lớp chuyên ngành khóa 15, 16 để bổ sung kiến thức


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất