Pin It

Lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD0902


  Ngày viết : 31/07/2017 18:50          Lượt xem : 326


Bình chọn bài viết

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD0902

(Khai giảng: 13h30 chiều ngày 01/08/2017)

Địa điểm: Phòng 508, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh – Phường Thịnh Quang – Quận Đống Đa – TP Hà Nội

1. Môn Chính trị 1

Thời gian: Từ 13h30 – 17h30 Chiều ngày 03/08, 07/08, 08/08, 10/08, 14/08, 16/08, 17/08, 23/8/2017

Địa điểm: Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

2. Môn Vi sinh – Ký sinh trùng

Thời gian: Từ 13h30 – 17h30 Chiều ngày 02/08, 04/08, 09/08, 11/08, 15/08, 18/08/2017

Địa điểm: Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

3. Môn Tin học

Thời gian: Từ 13h30 – 17h30 Chiều ngày 21/8, 25/8, 29/8, 31/8, 06/09, 08/09, 11/09, 12/09, 13/09/2017

Địa điểm: Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

4. Môn Y đức

Thời gian: Từ 13h30 – 17h30 Chiều ngày 22/8, 24/08, 28/09, 30/08, 05/09, 07/09/2017

Địa điểm: Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

5. Môn Giải phẫu sinh lý

Thời gian: Từ 13h30 – 17h30 Chiều tại Giảng đường tầng 5 Nhà 2

Lý thuyết: Chiều 14/9, 15/9, 18/9, 19/9, 20/9, 21/9, 22/9, 25/9, 26/9, 27/9, 28/9, 29/9, 2/10, 3/10, 5/10/2017 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: Học vào Chiều: Chiều 4/10, 6/10, 10/10, 12/10, 17/10, 19/10/2017 từ 13h30 – 15h00 tại Phòng thực hành 511 tầng 5 Nhà 2

6. Môn Giáo dục thể chất

Thời gian: Từ 13h30 – 17h30 Chiều ngày 09/10, 24/10, 26/10, 31/10, 2/11, 7/11/2017

Địa điểm: Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

7. Môn Sinh học và Di truyền

Thời gian: Từ 13h30 – 17h30 Chiều ngày 11/10, 13/10, 16/10, 18/10, 20/10, 23/10/2017

Địa điểm: Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

8. Môn Hóa học đại cương vô cơ

Thời gian: Từ 13h30 – 17h30 Chiều ngày 27/10, 30/10, 1/11, 3/11, 6/11, 8/11, 9/11, 10/11/2017

Địa điểm: Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.