Pin It

Lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD0902


  Ngày viết : 31/07/2017 18:50          Lượt xem : 688


Lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD0902 5.00/5 (100.00%) 1 vote

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD0902

(Khai giảng: 13h30 chiều ngày 01/08/2017)

Địa điểm: Phòng 508, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh – Phường Thịnh Quang – Quận Đống Đa – TP Hà Nội

1. Môn Chính trị 1

Thời gian: Từ 13h30 – 17h30 Chiều ngày 03/08, 07/08, 08/08, 10/08, 14/08, 16/08, 17/08, 23/8/2017

Địa điểm: Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

2. Môn Vi sinh – Ký sinh trùng

Thời gian: Từ 13h30 – 17h30 Chiều ngày 02/08, 04/08, 09/08, 11/08, 15/08, 18/08/2017

Địa điểm: Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

3. Môn Tin học

Thời gian: Từ 13h30 – 17h30 Chiều ngày 21/8, 25/8, 29/8, 31/8, 06/09, 08/09, 11/09, 12/09, 13/09/2017

Địa điểm: Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

4. Môn Y đức

Thời gian: Từ 13h30 – 17h30 Chiều ngày 22/8, 24/08, 28/09, 30/08, 05/09, 07/09/2017

Địa điểm: Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

5. Môn Giải phẫu sinh lý

Thời gian: Từ 13h30 – 17h30 Chiều tại Giảng đường tầng 5 Nhà 2

Lý thuyết: Chiều 14/9, 15/9, 18/9, 19/9, 20/9, 21/9, 22/9, 25/9, 26/9, 27/9, 28/9, 29/9, 2/10, 3/10, 5/10/2017 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: Học vào Chiều: Chiều 4/10, 6/10, 10/10, 12/10, 17/10, 19/10/2017 từ 13h30 – 15h00 tại Phòng thực hành 511 tầng 5 Nhà 2

6. Môn Giáo dục thể chất

Thời gian: Từ 13h30 – 17h30 Chiều ngày 09/10, 24/10, 26/10, 31/10, 2/11, 7/11/2017

Địa điểm: Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

7. Môn Sinh học và Di truyền

Thời gian: Từ 13h30 – 17h30 Chiều ngày 11/10, 13/10, 16/10, 18/10, 20/10, 23/10/2017

Địa điểm: Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

8. Môn Hóa học đại cương vô cơ

Thời gian: Từ 13h30 – 17h30 Chiều ngày 27/10, 30/10, 1/11, 3/11, 6/11, 8/11, 9/11, 10/11/2017

Địa điểm: Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

9. Môn Giải phẫu sinh lý (Phần Sinh lý)

Thời gian: Chiều 20/11, 21/11, 22/11, 23/11, 24/11, 27/11/2017 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

10. Môn Dinh dưỡng – Tiết chế

Thời gian: Sáng 29/11, 30/11, 1/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12/2017 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

LỊCH HỌC LẠI

 • Môn Giải phẫu sinh lý: học vào Lý thuyết Sáng 16/12, Chiều 16/12, Sáng 17/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2. Thực hành: Chiều 17/12, Sáng 19/12 tại Phòng 502 tầng 5 Nhà 2..
 • Môn Tin học: học vào Sáng 20/12, Sáng 21/12, Sáng 22/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Chính trị 1: học vào Sáng 23/12, Chiều 23/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Vi sinh Ký sinh trùng: học vào Sáng 24/12, Chiều 24/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Sinh học và Di truyền: học vào Sáng 25/12, Sáng 26/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Y Đức: học vào Sáng 27/12, Sáng 28/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Dinh dưỡng – Tiết chế: học vào Sáng 29/12, Chiều 29/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Hóa đại cương vô cơ: học vào Sáng 2/1/2018, Chiều 2/1/2018 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2. Thực hành: Sáng 3/1/2018, Chiều 3/1/2018 tại Phòng 509 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn: Giáo dục thể chất: học vào Sáng 4/1/2018, Chiều 4/1/2018 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.

LỊCH THI HỌC KỲ I LẦN 1

 • Ngày 08/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Chính trị 1 tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 08/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Vi sinh – Ký sinh trùng tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 09/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Tin học tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 09/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Y đức tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 10/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Giải phẫu sinh lý tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 10/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Giáo dục thể chất tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 11/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Sinh học di truyển tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 11/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Hóa học 1 tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 12/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Dinh dưỡng – Tiết chế tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2

11. Môn Vi sinh – Ký sinh trùng

Chiều 4/1, 5/1, 6/1, 7/1/2018 chia 2 ca:

 • Ca 1: từ vần A đến vần K học từ 13h30 – 15h;
 • Ca 2: từ vần L đến vần Y học từ 15h30 – 17h tại Phòng thực hành 502 tầng 5 Nhà 2.

LỊCH HỌC LẠI

Môn Giải phẫu sinh lý (Phần sinh lý): học vào Sáng 5/1/2018, Sáng 6/1/2018 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

12. Môn Pháp luật

Thời gian học: Sáng 29/1, 30/1, 31/1, 1/2, 2/2, 5/2/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

13. Môn Hóa sinh

Thời gian học: Lý thuyết: Sáng 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

Thực hành 6/2, 7/2/2018 chia thành 2 ca:

 • ca 1: từ vần A đến vần K học từ 7h30 – 9h;
 • ca 2: từ vần L đến vần Y học từ 9h30 – 11h tại Phòng thực hành 511 tầng 5 Nhà 2.

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Sinh viên nghỉ từ ngày 08/02/2018 đến hết ngày 23/02/2018 (tức từ ngày 23/12 năm Đinh Dậu đến hết ngày 08/01 năm Mậu Tuất)


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.