Pin It

Lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN0901


  Ngày viết : 10/07/2017 07:20          Lượt xem : 466


Bình chọn bài viết

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN0901

(Khai giảng: 7h30 sáng ngày 20/7/2017)

Địa điểm: Phòng 508, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh – Phường Thịnh Quang – Quận Đống Đa – TP Hà Nội

1. Môn: Chính trị 1

Thời gian học Sáng từ7h30 – 11h30 tại Phòng 508, tầng 5, nhà 2

Ngày 21/7, 24/7, 26/7, 28/7, 31/7, 2/8, 4/8, 7/8/2017

2.Môn: Vi sinh – Ký sinh trùng

Thời gian học Sáng từ7h30 – 11h30 tại Phòng 508, tầng 5, nhà 2

Ngày 25/7, 27/7, 1/8, 3/8, 8/8, 10/8/2017

3. Môn: Tin học

Thời gian học Sáng từ7h30 – 11h30 tại Phòng 508, tầng 5, nhà 2

Ngày 9/8, 11/8, 14/8, 16/8, 18/8, 21/8, 23/8, 25/8, 29/8/2017

4. Môn: Y đức

Thời gian học Sáng từ7h30 – 11h30 tại Phòng 508, tầng 5, nhà 2

Ngày 5/9, 7/9, 12/9, 14/9, 19/9, 21/9/2017

5. Môn Giáo dục thể chất

Thời gian học Sáng từ 7h30 – 11h30 tại Phòng 508, tầng 5, nhà 2

Ngày 5/9, 7/9, 12/9, 14/9, 19/9, 21/9/2017

6. Môn Sinh học và Di truyền

Thời gian học Sáng từ7h30 – 11h30 tại Phòng 508, tầng 5, nhà 2

Ngày 25/9, 27/9, 29/9, 2/10, 4/10, 6/10/2017

7. Môn Giải phẫu sinh lý

Thời gian học Sáng từ 7h30 – 11h30

Lý thuyết: 31/8, 6/9, 8/9, 11/9, 13/9, 15/9, 18/9, 20/9, 22/9, 26/9, 28/9, 3/10, 5/10, 10/10, 12/10, 16/10/2017 từ 7h30 – 11h30, tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: 18/10, 20/10, 23/10, 25/10, 27/10, 30/10/2017 từ 9h30 – 11h00 tại Phòng thực hành 502 tầng 5 Nhà 2

8. Môn Hóa học đại cương vô cơ

Thời gian học Sáng từ7h30 – 11h30 tại Phòng 508, tầng 5, nhà 2

Ngày  9/10, 10/10, 11/10, 13/10, 17/10, 19/10, 24/10, 26/10/2017


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.