Pin It

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD09.03


  Ngày viết : 12/08/2017 08:29          Lượt xem : 967


Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD09.03 3.00/5 (60.00%) 10 votes

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD09.03

(Khai giảng 13h30 chiều ngày 15/08/2017)

Địa điểm: Phòng 507, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh – Phường Thịnh Quang – Quận Đống Đa – TP Hà Nội

1. Môn Chính trị 1

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng ngày 16/8, 21/8, 23/8, 25/8, 28/8, 30/8, 6/9, 8/9/2017

Địa điểm: Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

2. Môn Vi sinh – Ký sinh trùng

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng ngày 17/8, 18/8, 22/8, 24/8, 29/8, 31/8/2017

Địa điểm: Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

3. Môn Tin học

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng ngày 5/9, 07/09, 11/09, 14/09, 15/09, 18/09, 20/09, 22/09, 26/09/2017

Địa điểm: Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

4. Môn Y đức

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng ngày 12/09, 13/09, 19/09, 21/09, 25/09, 27/09/2017

Địa điểm: Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

5. Môn Sinh học và Di truyền

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng ngày 28/9, 29/9, 2/10, 4/10, 5/10, 9/10/2017

Địa điểm: Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

6. Môn Giáo dục thể chất

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng ngày 3/10, 6/10, 10/10, 12/10, 17/10, 19/10/2017

Địa điểm: Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

7. Môn Hóa học đại cương vô cơ

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng 11/10, 13/10, 16/10, 18/10, 20/10, 23/10, 24/10, 26/10/2017

Địa điểm: Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

8. Môn Giải phẫu sinh lý

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30

Lý thuyết: Sáng 3/11, 6/11, 7/11, 8/11, 10/11, 13/11, 14/11, 16/11, 22/11/2017 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: Sáng 9/11, 15/11, 17/11, 20/11, 21/11, 23/11/2017 vào lúc 9h30 – 11h tại Phòng thực hành 509 tầng 5 Nhà 2.

9. Môn Giải phẫu sinh lý (Phần Sinh lý)

Thời gian: Chiều 20/11, 21/11, 22/11, 23/11, 24/11, 27/11/2017 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

10. Môn Dinh dưỡng – Tiết chế

Thời gian: Sáng 29/11, 30/11, 1/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12/2017 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

LỊCH HỌC LẠI

 • Môn Giải phẫu sinh lý: học vào Lý thuyết Sáng 16/12, Chiều 16/12, Sáng 17/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2. Thực hành: Chiều 17/12, Sáng 19/12 tại Phòng 502 tầng 5 Nhà 2..
 • Môn Tin học: học vào Sáng 20/12, Sáng 21/12, Sáng 22/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Chính trị 1: học vào Sáng 23/12, Chiều 23/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Vi sinh Ký sinh trùng: học vào Sáng 24/12, Chiều 24/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Sinh học và Di truyền: học vào Sáng 25/12, Sáng 26/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Y Đức: học vào Sáng 27/12, Sáng 28/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Dinh dưỡng – Tiết chế: học vào Sáng 29/12, Chiều 29/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Hóa đại cương vô cơ: học vào Sáng 2/1/2018, Chiều 2/1/2018 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2. Thực hành: Sáng 3/1/2018, Chiều 3/1/2018 tại Phòng 509 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn: Giáo dục thể chất: học vào Sáng 4/1/2018, Chiều 4/1/2018 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.

LỊCH THI HỌC KỲ I LẦN 1

 • Ngày 08/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Chính trị 1 tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 08/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Vi sinh – Ký sinh trùng tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 09/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Tin học tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 09/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Y đức tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 10/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Giải phẫu sinh lý tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 10/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Giáo dục thể chất tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 11/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Sinh học di truyển tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 11/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Hóa học 1 tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 12/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Dinh dưỡng – Tiết chế tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.