Pin It
Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0901 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0901Bình chọn bài viết TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS0901 Ngày 20/07/2017: Đúng 9h00 ,Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0901


  Ngày viết : 16/05/2018 17:07          Lượt xem : 46


Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0901
Bình chọn bài viết

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS0901

Ngày 20/07/2017: Đúng 9h00 ,Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn:

  • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
  • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.
  • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

1. Môn học: Vật Lý – Phòng 608

  • Giảng viên: CN Nguyễn Thị Thuý

Sáng: 22/01, 25/01, 02/02, 07/02, 28/02, 05/03, 08/03, 15/03, 19/03,
21/05, 22/05, 24/05.

2. Môn học: Hoá học 2 – Phòng 608

  • Giảng viên: Thạc sĩ: Nguyễn Thị Thảo

Sáng: 23/01, 26/01,31/01, 05/02, 26/02, 02/5, 03/05,04/05, 07/05, 08/05,
09/05, 17/05

 

3. Môn học: Thực hành Thực Vật Dược – Phòng 608

  • Giảng viên: DS Phan Hửu Phúc

Sáng: 20/04, 21/04, 23/04, 24/04, 26/04, 27/04, 10/05, 11/05, 16/05

4. Môn học: Thực hành Hóa học 2 – Phòng 601

  • Giảng viên: Thạc sĩ: Nguyễn Thị Thảo

Sáng: 02/05,05/05, 12/05
Chiều: 05/05

5. Môn học: Thực hành Hoá Sinh – Phòng 601

  • Giảng viên: CN Lê Thị Huệ

Sáng: 18/05, 23/05

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất