Pin It
Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0902 – CDS0908 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0902 – CDS0908Bình chọn bài viết TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS0902 – CDS0908 Ngày 20/07/2017: Đúng 9h00 ,Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0902 – CDS0908


  Ngày viết : 16/05/2018 17:16          Lượt xem : 33


Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0902 – CDS0908
Bình chọn bài viết

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS0902 – CDS0908

Ngày 20/07/2017: Đúng 9h00 ,Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn:

  • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
  • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.
  • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

1. Môn học: Vật Lý – Phòng 608

  • Giảng viên: CN Nguyễn Thị Thuý

Chiều: 22/01, 25/01, 02/02, 07/02, 28/02, 05/03, 08/03, 15/03, 19/03,
16/05, 22/05, 24/05

2. Môn học: Hoá học 2 – Phòng 608

  • Giảng viên: Thạc sĩ: Nguyễn Thị Thảo

Chiều: 23/01,26/01, 05/02, 26/02, 02/05, 03/05, 07/05, 08/05, 09/05,
17/05

 

3. Môn học: Thực hành Thực Vật Dược – Phòng 608

  • Giảng viên: DS Phan Hửu Phúc

Chiều: 20/04, 21/04, 23/4, 24/04, 26/04, 27/04, 04/05, 05/05,11/05,
12/05.

4. Môn học: Thực hành Hóa học 2 – Phòng 601

  • Giảng viên: Thạc sĩ: Nguyễn Thị Thảo

Chiều: 12/05, 25/05, 28/05
Tối: 04/05, 05/05.

5. Môn học: Thực hành Hoá Sinh – Phòng 601

  • Giảng viên: CN Lê Thị Huệ

Chiều: 21/05, 23/05

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất