Pin It
Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0904 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0904Bình chọn bài viết TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS0904 Ngày 20/07/2017: Đúng 9h00 ,Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0904


  Ngày viết : 16/05/2018 17:32          Lượt xem : 33


Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0904
Bình chọn bài viết

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS0904

Ngày 20/07/2017: Đúng 9h00 ,Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn:

  • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
  • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.
  • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

1. Môn học: Vật Lý – Phòng 606

  • Giảng viên: CN Nguyễn Thị Thuý

Sáng: 24/01, 29/01, 01/02, 06/02, 27/02, 02/03, 07/03, 14/03, 28/03,
30/03, 10/05, 17/05

2. Môn học: Hoá sinh – Phòng 606

  • Giảng viên: CN Lê Thị Huệ

Sáng: 05/03, 06/3, 08/03, 12/03, 15/03, 19/03, 21/03, 22/03, 29/03.

3. Môn học: Thực hành Thực Vật Dược – Phòng 606

  • Giảng viên: DS Phan Hửu Phúc

Sáng: 02/05, 03/05, 04/05, 05/05, 07/05, 08/05, 09/05, 12/05, 18/05

4. Môn học: Thực hành Hóa học 2 – Phòng 601

  • Giảng viên: Thạc sĩ: Nguyễn Thị Thảo

Chiều: 07/05, 08/05, 09/05, 10/05, 13/05, 16/05

5. Môn học: Thực hành Hoá Sinh – Phòng 601

  • Giảng viên: CN Lê Thị Huệ

Sáng: 11/05, 16/05

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất