Pin It
Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0906 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0906Bình chọn bài viết TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS0906 Ngày 15/08/2017: Đúng 9h00 ,Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0906


  Ngày viết : 16/05/2018 17:39          Lượt xem : 39


Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0906
Bình chọn bài viết

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS0906

Ngày 15/08/2017: Đúng 9h00 ,Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn:

  • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
  • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.
  • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

1. Môn học: Hoá học 2 – Phòng 602

  • Giảng viên: Thạc sĩ: Nguyễn Thị Thảo

Sáng: 24/01, 29/01, 01/02, 06/02, 27/02, 18/04,10/05, 11/05, 16/05,
25/05, 28/05.

 

2. Môn học: Thực hành Hóa học 2 – Phòng 601

  • Giảng viên: Thạc sĩ: Nguyễn Thị Thảo

Sáng: 18/05, 19/05, 22/05, 23/05

3. Môn học: Thực hành Hoá Sinh – Phòng 601

  • Giảng viên: CN Lê Thị Huệ

Sáng: 17/05, 30/05

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất