Pin It

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS09.04


  Ngày viết : 10/09/2017 08:23          Lượt xem : 1539


Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS09.04 5.00/5 (100.00%) 2 votes

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS09.04

(Khai giảng 7h30 sáng ngày 11/09/2017)

Địa điểm: Phòng 503, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh – Phường Thịnh Quang – Quận Đống Đa – TP Hà Nội

1. Môn Y Đức

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng ngày 12/9, 13/9, 14/9, 20/9, 22/9, 26/9/2017

Địa điểm: Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2

2. Môn Tin học

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng ngày 15/9, 18/9, 19/9, 21/9, 25/9, 27/9, 28/9, 29/9, 2/10/2017

Địa điểm: Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2

3. Môn Sinh học và Di truyền

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng ngày 3/10, 6/10, 10/10, 11/10, 12/10, 13/10/2017

Địa điểm: Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2

4. Môn Giáo dục thể chất

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng ngày 4/10, 5/10, 9/10, 24/10, 26/10, 31/10/2017

Địa điểm: Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2

5. Môn Hóa học đại cương vô cơ

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30

Lý thuyết: học vào Sáng 17/10, 18/10, 19/10, 20/10, 23/10, 25/10, 27/10, 30/10/2017 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.

Thực hành: học vào Sáng 3/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11/2017 tại Phòng thực hành 509 tầng 5 Nhà 2.

 • Ca 1: từ vần A đến vần M học từ 7h30 – 9h;
 • Ca 2: từ vần N đến vần Y học từ 9h30 – 11h

6. Môn Giải phẫu sinh lý

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30

Lý thuyết: học vào Sáng 16/10, 1/11, 2/11, 13/11, 15/11, 17/11, 20/11, 21/11, 23/11/2017 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: học vào Sáng 14/11, 16/11, 22/11, 24/11, 27/11, 28/11/2017 Phòng thực hành 502 tầng 5 Nhà 2.

 • Ca 1: từ vần A đến vần M học từ 7h30 – 9h
 • Ca 2: từ vần N đến vần Y từ 9h30 – 11h

7. Môn Dược liệu 1

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30

Lý thuyết: học vào Sáng 29/11, 30/11, 1/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12/2017 tại Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: học vào Sáng 11/12, 12/12, 13/12, 14/12, 15/12, 18/12/2017 Phòng thực hành 511 tầng 5 Nhà 2.

 • Ca 1: từ vần A đến vần M học từ 7h30 – 9h
 • Ca 2: từ vần N đến vần Y từ 9h30 – 11h30

9. Môn Chính trị 1

Thời gian học: Sáng 18/11, Chiều 18/11, Sáng 19/11, Chiều 19/11, Sáng 25/11, Chiều 25/11, Sáng 26/11, Chiều 26/11/2017

Địa điểm: Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.   

LỊCH HỌC LẠI

 • Môn Giải phẫu sinh lý: học vào Lý thuyết Sáng 16/12, Chiều 16/12, Sáng 17/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2. Thực hành: Chiều 17/12, Sáng 19/12 tại Phòng 502 tầng 5 Nhà 2..
 • Môn Tin học: học vào Sáng 20/12, Sáng 21/12, Sáng 22/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Chính trị 1: học vào Sáng 23/12, Chiều 23/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Vi sinh Ký sinh trùng: học vào Sáng 24/12, Chiều 24/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Sinh học và Di truyền: học vào Sáng 25/12, Sáng 26/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Y Đức: học vào Sáng 27/12, Sáng 28/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Dược liệu 1: học vào Lý thuyết Sáng 29/12, Chiều 29/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2. Thực hành: Sáng 30/12, Chiều 30/12 tại Phòng 509 tầng 5 Nhà 2
 • Môn Hóa đại cương vô cơ: học vào Sáng 2/1/2018, Chiều 2/1/2018 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2. Thực hành: Sáng 3/1/2018, Chiều 3/1/2018 tại Phòng 509 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn: Giáo dục thể chất: học vào Sáng 4/1/2018, Chiều 4/1/2018 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.

 LỊCH THI HỌC KỲ I LẦN 1

 • Ngày 08/01/2018: 8h00 – 9h30 thi môn Chính trị 1 tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 08/01/2018: 10h00 – 11h30 thi môn Vi sinh – Ký sinh trùng tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 09/01/2018: 8h00 – 9h30 thi môn Tin học tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 09/01/2018: 10h00 – 11h30 thi môn Y đức tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 10/01/2018: 8h00 – 9h30 thi môn Giải phẫu sinh lý tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 10/01/2018: 10h00 – 11h30 thi môn Giáo dục thể chất tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 11/01/2018: 8h00 – 9h30 thi môn Sinh học di truyển tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 11/01/2018: 10h00 – 11h30 thi môn Hóa học 1 tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 12/01/2018: 8h00 – 9h30 thi môn Dược liệu 1 tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2

10. Môn Vi sinh – Ký sinh trùng

Sáng 4/1, 5/1, 6/1, 7/1/2018 chia thành 2 ca:

 • Ca 1: từ vần A đến vần K học từ 7h30 – 9h;
 • Ca 2: từ vần L đến vần Y học từ 9h30 – 11h tại Phòng thực hành 502 tầng 5 Nhà 2.

11. Môn Hóa học 2

Lý thuyết: Chiều 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 22/1, 23/1, 24/1, 30/1, 5/2/2018 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: Chiều 25/1, 26/1, 29/1, 31/1, 1/2, 2/2/2018 tại Phòng thực hành 502 tầng 5 Nhà 2 thành 2 ca như sau:

Ca 1: Các bạn có vần A đến vần K  từ 13h30 – 15h chiều

Ca 2: Các bạn có vần L đến vần Y Từ 15h30 – 17h00

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Sinh viên nghỉ từ ngày 08/02/2018 đến hết ngày 23/02/2018 (tức từ ngày 23/12 năm Đinh Dậu đến hết ngày 08/01 năm Mậu Tuất)


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.