Pin It

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS09.05


  Ngày viết : 12/10/2017 14:30          Lượt xem : 160


Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS09.05 5.00/5 (100.00%) 1 vote

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS09.05

1. Môn Sinh học và Di truyền

Thời gian học: Chiều 16/10, 18/10, 20/10, 23/10, 25/10, 27/10/2017 từ 13h30 – 17h30

Địa điểm: Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2.

2. Môn Y Đức

Thời gian học: Chiều 17/10, 19/10, 24/10, 26/10, 31/10, 2/11/2017 từ 13h30 – 17h30

Địa điểm: Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2.

   


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.