Pin It
THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1001-CĐVB2 ( T7&CN) THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1001-CĐVB2 ( T7&CN) 5.00/5 (100.00%) 1 vote THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1001-CĐB2 ( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1....

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1001-CĐVB2 ( T7&CN)


  Ngày viết : 16/05/2018 18:45          Lượt xem : 34


THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1001-CĐVB2 ( T7&CN) 5.00/5 (100.00%) 1 vote

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1001-CĐB2 ( T7&CN)

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

1. Môn học: Sinh học và Di truyền
– Sáng 28/01, Chiều 28/01, Sáng 03/02, Chiều 03/02, Sáng 04/02, Chiều 04/02/2018.

2. Môn học: Tin học
– Sáng 10/02, Chiều 10/02, Sáng 11/02, Chiều 11/02.

3. Môn học: Giáo dục Quốc Phòng – An Ninh
– Sáng 03/03 , chiều 03/03 , sáng 04/03 , chiều 04/03.

4. Môn học: Chính Trị
–  Sáng 11/03, Chiều 11/03, Sáng 17/03, Chiều 17/03, Sáng 18/03, Chiều 18/03, Sáng 24/03, Chiều 24/03.

5. Môn học: Giải Phẫu Sinh Lý
–  Lý Thuyết: Sáng 25/03, chiều 25/03 , sáng 31/03 , chiều 31/03, sáng 01/04, chiều 01/04, sáng 07/04, chiều 07/04, sáng 08/04, chiều 08/04, sáng 14/04 , chiều 14/04.
–  Thực hành: Sáng 15/05, chiều 15/04, sáng 21/04, chiều 21/04, sáng 22/04 , chiều 22/04.

Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào.

6. Môn học: Giáo dục thể chất
– Sáng 05/05 , chiều 05/05 , sáng 06/05 , chiều 06/05.

7. Môn học: Pháp Luật
– Sáng 12/05, Chiều 12/05, Sáng 13/05, Chiều 13/05.

8. Môn học: Hóa học đại cương – Vô cơ
– Sáng 19/5, chiều 19/5, sáng 20/5, chiều 20/05 ,sáng 02/06 , chiều 02/06.


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất