Pin It

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN09.03


  Ngày viết : 12/08/2017 08:28          Lượt xem : 165


Bình chọn bài viết

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS09.03

(Khai giảng 13h30 chiều ngày 15/08/2017)

Địa điểm: Phòng 507, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh – Phường Thịnh Quang – Quận Đống Đa – TP Hà Nội

1. Môn Chính trị 1

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng ngày 16/8, 21/8, 23/8, 25/8, 28/8, 30/8, 6/9, 8/9/2017

Địa điểm: Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

2. Môn Vi sinh – Ký sinh trùng

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng ngày 17/8, 18/8, 22/8, 24/8, 29/8, 31/8/2017

Địa điểm: Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

3. Môn Tin học

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng ngày 5/9, 07/09, 11/09, 14/09, 15/09, 18/09, 20/09, 22/09, 26/09/2017

Địa điểm: Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

4. Môn Y đức

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng ngày 12/09, 13/09, 19/09, 21/09, 25/09, 27/09/2017

Địa điểm: Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

5. Môn Sinh học và Di truyền

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng ngày 28/9, 29/9, 2/10, 4/10, 5/10, 9/10/2017

Địa điểm: Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

6. Môn Giáo dục thể chất

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng ngày 3/10, 6/10, 10/10, 12/10, 17/10, 19/10/2017

Địa điểm: Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

7. Môn Hóa học đại cương vô cơ

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng 11/10, 13/10, 16/10, 18/10, 20/10, 23/10, 24/10, 26/10/2017

Địa điểm: Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

8. Môn Giải phẫu sinh lý

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30

Lý thuyết: Sáng 3/11, 6/11, 7/11, 8/11, 10/11, 13/11, 14/11, 16/11, 22/11/2017 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: Sáng 9/11, 15/11, 17/11, 20/11, 21/11, 23/11/2017 vào lúc 9h30 – 11h tại Phòng thực hành 509 tầng 5 Nhà 2.


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.