Pin It

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN09.05


  Ngày viết : 12/10/2017 14:29          Lượt xem : 303


Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN09.05 5.00/5 (100.00%) 2 votes

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN09.05

1. Môn Sinh học và Di truyền

Thời gian học: Chiều 16/10, 18/10, 20/10, 23/10, 25/10, 27/10/2017 từ 13h30 – 17h30

Địa điểm: Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2.

2. Môn Y Đức

Thời gian học: Chiều 17/10, 19/10, 24/10, 26/10, 31/10, 2/11/2017 từ 13h30 – 17h30

Địa điểm: Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2.

3. Môn Vi sinh – Ký sinh trùng

Thời gian học: Chiều 30/10, 1/11, 3/11, 6/11, 8/11, 10/11/2017 từ 13h30 – 17h30

Địa điểm: Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2.

4. Môn Giải phẫu sinh lý

Thời gian: Từ 13h30 – 15h00 Chiều tại Giảng đường tầng 5 Nhà 2

Lý thuyết: Chiều 7/11, 9/11, 13/11, 14/11, 15/11, 16/11, 17/11, 20/11, 21/11/2017 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: Chiều 22/11, 23/11, 24/11, 27/11, 28/11, 29/11/2017 từ 15h30 – 17h00 tại Phòng thực hành 511 tầng 5 Nhà 2

5. Môn Dinh dưỡng – Tiết chế

Thời gian: Sáng 29/11, 30/11, 1/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12/2017 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

6. Môn Chính trị 1

Thời gian học: Sáng 18/11, Chiều 18/11, Sáng 19/11, Chiều 19/11, Sáng 25/11, Chiều 25/11, Sáng 26/11, Chiều 26/11/2017

Địa điểm: Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.   

7. Môn Tin học

Thời gian học: Sáng 2/12, Chiều 2/12, Sáng 3/12, Chiều 3/12, Sáng 9/12, Chiều 9/12, Sáng 10/12, Chiều 10/12/2017 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

8. Môn Giáo dục thể chất

Thời gian học: Chiều 12/12, 14/12, 18/12, 20/12, 22/12, 26/12/2017 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2

9. Môn Hóa đại cương vô cơ

Thời gian học: Chiều 30/11, 1/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 11/12/2017 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2.

10. Môn Giải phẫu sinh lý (Phần Sinh lý)

Thời gian học: Chiều 13/12, 15/12, 19/12, 21/12, 25/12, 27/12/2017 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2.

LỊCH HỌC LẠI

 • Môn Giải phẫu sinh lý: học vào Lý thuyết Sáng 16/12, Chiều 16/12, Sáng 17/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2. Thực hành: Chiều 17/12, Sáng 19/12 tại Phòng 502 tầng 5 Nhà 2..
 • Môn Tin học: học vào Sáng 20/12, Sáng 21/12, Sáng 22/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Chính trị 1: học vào Sáng 23/12, Chiều 23/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Vi sinh Ký sinh trùng: học vào Sáng 24/12, Chiều 24/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Sinh học và Di truyền: học vào Sáng 25/12, Sáng 26/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Y Đức: học vào Sáng 27/12, Sáng 28/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Dinh dưỡng – Tiết chế: học vào Sáng 29/12, Chiều 29/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Hóa đại cương vô cơ: học vào Sáng 2/1/2018, Chiều 2/1/2018 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2. Thực hành: Sáng 3/1/2018, Chiều 3/1/2018 tại Phòng 509 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn: Giáo dục thể chất: học vào Sáng 4/1/2018, Chiều 4/1/2018 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.

LỊCH THI HỌC KỲ I LẦN 1

 • Ngày 08/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Chính trị 1 tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 08/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Vi sinh – Ký sinh trùng tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 09/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Tin học tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 09/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Y đức tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 10/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Giải phẫu sinh lý tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 10/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Giáo dục thể chất tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 11/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Sinh học di truyển tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 11/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Hóa học 1 tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 12/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Dinh dưỡng – Tiết chế tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.