Pin It
Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Xét Nghiệm học buổi sáng: MXN1001 Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Xét Nghiệm học buổi sáng: MXN10015 (100%) 2 votes THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM học buổi sáng: MXN1001 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn...

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Xét Nghiệm học buổi sáng: MXN1001


  Ngày viết : 18/05/2018 08:12          Lượt xem : 109


Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Xét Nghiệm học buổi sáng: MXN1001
5 (100%) 2 votes

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM học buổi sáng: MXN1001

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

  • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi.
  • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

THÔNG BÁO

Đúng 9h00 ngày 04/06/2018, Sinh viên khóa 10 tập trung tại Phòng X9 để nghe nhà trường hướng dẫn:

  • Quy chế công tác sinh viên.
  • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

1. Môn chính trị 1 – HT12

Sáng các ngày 07/06, 08/06, 11/06, 12/06, 13/06, 14/06/2018.

2. Giáo dục thể chất 1 – X9

Sáng các ngày 18/06, 19/06, 20/06, 21/06, 22/06, 25/06/2018.

3. Sinh học di truyền – X9

Sáng: 26/06,28/06,02/07,03/07,04/07,05/07

4. Vi sinh- Ký sinh trùng – X9

Sáng: 27/06, 29/06,09/07,10/07,11/07,12/07


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất