Pin It
Thời khoá biểu lớp Cao Xét nghiệm CXN0901 – CXN0902 Thời khoá biểu lớp Cao Xét nghiệm CXN0901 – CXN0902Bình chọn bài viết TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM CXN0901 – CXN0902 Ngày 20/07/2017: Đúng 9h00 ,Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường...

Thời khoá biểu lớp Cao Xét nghiệm CXN0901 – CXN0902


  Ngày viết : 19/05/2018 13:41          Lượt xem : 58


Thời khoá biểu lớp Cao Xét nghiệm CXN0901 – CXN0902
Bình chọn bài viết

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM CXN0901 – CXN0902

Ngày 20/07/2017: Đúng 9h00 ,Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn:

  • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
  • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.
  • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

1. Môn học: Thực hành Điều dưỡng cơ bản – Phòng 604

  • Giảng viên: CN Trần Quốc Bảo

Sáng: 13/03, 16/03, 28/03, 30/03, 03/04, 04/04, 17/05, 22/05

2. Môn học: Vật lý – Phòng 604

  • Giảng viên: CN Nguyễn Thị Thuý

Sáng: 02/04, 06/04, 10/04,12/04, 17/04, 13/05
Chiều: 16/05, 18/05, 19/05, 24/05

3. Môn học: Thực hành Hoá Sinh – Phòng 604

  • Giảng viên: CN Lê Thị Huệ

Sáng: 28/05, 29/05

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất