Pin It
Thời khóa biểu lớp Điều Dưỡng Đa Khoa ( Học T7&CN) ĐD16HCM-VB2 Thời khóa biểu lớp Điều Dưỡng Đa Khoa ( Học T7&CN) ĐD16HCM-VB2Bình chọn bài viết Thời khóa biểu lớp Điều Dưỡng Đa Khoa ( Học T7&CN) ĐD16HCM-VB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ...

Thời khóa biểu lớp Điều Dưỡng Đa Khoa ( Học T7&CN) ĐD16HCM-VB2


  Ngày viết : 22/05/2018 10:49          Lượt xem : 29


Thời khóa biểu lớp Điều Dưỡng Đa Khoa ( Học T7&CN) ĐD16HCM-VB2
Bình chọn bài viết

Thời khóa biểu lớp Điều Dưỡng Đa Khoa ( Học T7&CN) ĐD16HCM-VB2

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

1. Chăm sóc người bệnh ngoại khóa – Phòng X10

  • Sáng 02/06, Chiều 02/06 – Sáng 03/06, Chiều 03/06 – Sáng 09/06, Chiều 09/06 – Sáng 10/06,Chiều 10/06/2018

Thực tập cơ sở: Sáng 16/6, Chiều 16/6,Sáng 17/6, Chiều 17/6/2018


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất