Pin It
Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ DS16HCM-VB2 Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ DS16HCM-VB2Bình chọn bài viết Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ: DS16HCM –  VB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Chính trị 2 – Phòng...

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ DS16HCM-VB2


  Ngày viết : 22/05/2018 10:39          Lượt xem : 30


Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ DS16HCM-VB2
Bình chọn bài viết

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ: DS16HCM –  VB2

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

1. Chính trị 2 – Phòng HT11

  • Sáng 09/06, Chiều 09/06 – Sáng 10/06, Chiều 10/06/2018

2. Dược lâm sàng – Phòng  X11

Sáng 16/6 ,Chiều 16/6 , Sáng 17/6 , Chiều 17/6, Sáng 23/6,Chiều 23/6, Sáng 24/6, Chiều 24/6


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất