Pin It
THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC (Học Buổi Sáng): HA16HCM01 Bình chọn bài viết LỊCH HỌC KHÓA 16 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC (Học Buổi Sáng): HA16HCM01 Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30 08h00 Ngày 07/08/2017 Tập Trung tại Phòng Ht7 Để Nghe phổ biến quy chế 1. GDTC: Phòng HT3 Giảng viên: Thạc Sĩ Khoa Học Giáo Dục...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC (Học Buổi Sáng): HA16HCM01


  Ngày viết : 16/05/2018 10:33          Lượt xem : 19


Bình chọn bài viết

LỊCH HỌC KHÓA 16 TẠI TPHCM
THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC (Học Buổi Sáng): HA16HCM01

Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30

08h00 Ngày 07/08/2017 Tập Trung tại Phòng Ht7 Để Nghe phổ biến quy chế

1. GDTC: Phòng HT3

  • Giảng viên: Thạc Sĩ Khoa Học Giáo Dục Nguyễn Hoàng Minh

Ngày 09/08, 14/08, 16/08, 18/08, 24/08, 28/08/2017

2. Ngoại Ngữ 1: Phòng HT3

  • Giảng viên: Thạc sĩ Ngôn Ngữ Anh – Lê Hoàng Huy

Ngày 10/08, 11/08, 15/08, 17/08, 21/08, 22/08/2017

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất