Pin It
THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN (Học Buổi Chiều): CT16HCM02 THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN (Học Buổi Chiều): CT16HCM02Bình chọn bài viết LỊCH HỌC KHÓA 16 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN (Học Buổi Chiều): CT16HCM02 THÔNG BÁO: 09h00 – 05/09/2017 Tất cả sinh viên tập trung tại phòng HT7 ( lầu 1) để nghe phổ biến quy chế  

THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN (Học Buổi Chiều): CT16HCM02


  Ngày viết : 15/05/2018 19:39          Lượt xem : 53


THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN (Học Buổi Chiều): CT16HCM02
Bình chọn bài viết

LỊCH HỌC KHÓA 16 TẠI TPHCM
THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN (Học Buổi Chiều): CT16HCM02

THÔNG BÁO: 09h00 – 05/09/2017 Tất cả sinh viên tập trung tại phòng HT7 ( lầu 1) để nghe phổ biến quy chế

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất