Pin It
Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền CT16HCM – CĐVB2 Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền CT16HCM – CĐVB25 (100%) 1 vote Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền CT16HCM-CĐVB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ...

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền CT16HCM – CĐVB2


  Ngày viết : 22/05/2018 10:36          Lượt xem : 37


Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền CT16HCM – CĐVB2
5 (100%) 1 vote

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền CT16HCM-CĐVB2

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

1. Thực hành Châm Cứu – Phòng X6

  • Sáng 10/06; Chiều 10/06/2018

Thực tập cơ sở: Sáng 16/6, Chiều 16/6,Sáng 17/6, Chiều 17/6/2018


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất