Lớp Cao đẳng Điều dưỡng

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD09.04

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD09.04(Khai giảng 7h30 sáng ngày 11/09/2017)Địa điểm: Phòng 503, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh – Phường Thịnh Quang – Quận Đống Đa – TP Hà Nội1. Môn Y ĐứcThời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng ngày 12/9, 13/9, 14/9, 20/9, 22...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD09.03

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD09.03(Khai giảng 13h30 chiều ngày 15/08/2017)Địa điểm: Phòng 507, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh – Phường Thịnh Quang – Quận Đống Đa – TP Hà Nội1. Môn Chính trị 1Thời gian: Từ 7h30 - 11h30 Sáng ngày 16/8, 21/8, 23/8, ...

Lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD0902

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD0902(Khai giảng: 13h30 chiều ngày 01/08/2017)Địa điểm: Phòng 508, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh – Phường Thịnh Quang – Quận Đống Đa – TP Hà Nội1. Môn Chính trị 1Thời gian: Từ 13h30 - 17h30 Chiều ngày 03/08, 07/08, 08...

Lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD0901

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD0901(Khai giảng: 7h30 sáng ngày 20/7/2017)Địa điểm: Phòng 508, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh - Phường Thịnh Quang - Quận Đống Đa - TP Hà Nội1. Môn: Chính trị 1 Thời gian học Sáng từ 7h30 - 11h30 tại Phòng 508, tầng 5...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.