Thời khóa biểu

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – TDS0901

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC TDS0901 Thông báo tập trung: Ngày 20/07/2017: Đúng 9h00 ,Sinh viên khóa 09 tập trung tại Phòng P09 Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS09.05

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS09.05 1. Môn Sinh học và Di truyền Thời gian học: Chiều 16/10, 18/10, 20/10, 23/10, 25/10, 27/10/2017 từ 13h30 - 17h30 Địa điểm: Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2. 2. Môn Y Đức Thời gian học: Chiều 17/10, 19/10, 24/10, 26/10, 31/10, 2/11/2017 từ 13h30 ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD09.05

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD09.05 1. Môn Sinh học và Di truyền Thời gian học: Chiều 16/10, 18/10, 20/10, 23/10, 25/10, 27/10/2017 từ 13h30 - 17h30 Địa điểm: Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2. 2. Môn Y Đức Thời gian học: Chiều 17/10, 19/10, 24/10, 26/10, 31/10, 2/11/2017 từ ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN09.05

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN09.05 1. Môn Sinh học và Di truyền Thời gian học: Chiều 16/10, 18/10, 20/10, 23/10, 25/10, 27/10/2017 từ 13h30 - 17h30 Địa điểm: Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2. 2. Môn Y Đức Thời gian học: Chiều 17/10, 19/10, 24/10, 26/10, 31/10, 2/11/2017 từ ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN09.04

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN09.04 (Khai giảng 7h30 sáng ngày 11/09/2017) Địa điểm: Phòng 503, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh – Phường Thịnh Quang – Quận Đống Đa – TP Hà Nội 1. Môn Y Đức Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng ngày 12/9, 13/9, 14/9...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD09.04

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD09.04 (Khai giảng 7h30 sáng ngày 11/09/2017) Địa điểm: Phòng 503, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh – Phường Thịnh Quang – Quận Đống Đa – TP Hà Nội 1. Môn Y Đức Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng ngày 12/9, 13/9, 14/9...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS09.04

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS09.04 (Khai giảng 7h30 sáng ngày 11/09/2017) Địa điểm: Phòng 503, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh – Phường Thịnh Quang – Quận Đống Đa – TP Hà Nội 1. Môn Y Đức Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng ngày 12/9, 13/9, 14/9, 20/9...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS09.03

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS09.03 (Khai giảng 13h30 chiều ngày 15/08/2017) Địa điểm: Phòng 507, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh – Phường Thịnh Quang – Quận Đống Đa – TP Hà Nội 1. Môn Chính trị 1 Thời gian: Từ 7h30 - 11h30 Sáng ngày 16/8, 21/8, 23...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD09.03

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD09.03 (Khai giảng 13h30 chiều ngày 15/08/2017) Địa điểm: Phòng 507, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh – Phường Thịnh Quang – Quận Đống Đa – TP Hà Nội 1. Môn Chính trị 1 Thời gian: Từ 7h30 - 11h30 Sáng ngày 16/8, 21...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN09.03

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS09.03 (Khai giảng 13h30 chiều ngày 15/08/2017) Địa điểm: Phòng 507, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh – Phường Thịnh Quang – Quận Đống Đa – TP Hà Nội 1. Môn Chính trị 1 Thời gian: Từ 7h30 - 11h30 Sáng ngày 16/8, 21/8, 23...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất