Thời khóa biểu

Thời khóa biểu lớp Y sĩ ( Học T7&CN) YS16HCM04

Thời khóa biểu lớp Y sĩ ( Học T7&CN) YS16HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào...

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ DS16HCM-CĐVB2

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ: DS16HCM -  CĐVB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào...

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ DS16HCM-VB2

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ: DS16HCM -  VB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào...

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ DS16HCM04

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ: DS16HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM BXN 0901

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM BXN 0901 1.Môn học: Y Đức Thời gian học buổi chiều từ 13h30 - 17h30 các ngày: 21/07 , 28/07 ,04/08 , 11/08 , 18/08 , 25/08 , 01/09 , 08/09 /2017 tại Phòng P12 Khu giảng đường. 2.Môn học: Giải phẫu sinh lí  Thời gian học buổi chiều từ 13h30 - 17h30 các ng...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM BXN 0902

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM BXN 0902 1.Môn học: Y Đức Thời gian học buổi chiều từ 13h30 - 17h30 các ngày: 16/08, 21/08, 28/08, 11/09, 25/09, 26/09/2017 tại Phòng P11 Khu giảng đường. 2.Môn học: Giải phẫu sinh lí  Thời gian học buổi chiều từ 13h30 - 17h30 các ngày: 17/08, 22/08, 24/...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG BĐD 0902

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG BĐD 0902 1.Môn học: Y Đức Thời gian học buổi chiều từ 13h30 - 17h30 các ngày: 16/08, 21/08, 28/08, 11/09, 25/09, 26/09/2017 tại Phòng P11 Khu giảng đường. 2.Môn học: Giải phẫu sinh lí  Thời gian học buổi chiều từ 13h30 - 17h30 các ngày: 17/08, 22/08, 24/...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất