Cao đẳng

Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): DCQHCM01-CĐVB2

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DCQHCM01 - CĐVB2 ( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1.Giải phẫu – Sinh lý Sáng 1/10, Chiều 1/10, Sáng 2/10, Chiều 2/10, Sáng 8/10, Chiều ...

Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): DCQHCM01-VB2

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DCQHCM01 - VB2 ( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1.Giải phẫu – Sinh lý Sáng 1/10, Chiều 1/10, Sáng 2/10, Chiều 2/10, Sáng 8/10, Chiều 8/...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS01.K08

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS01.K08 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1.Giải phẫu – Sinh lý Thời gian học: Sáng từ 07h30 - 11h30 Ngày 26/9, 28/9, 30/9, 3/10, 5/10, 7/10,10/1...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất