Cao đẳng

Lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược (Học T7&CN): DLTHCM01.K09

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC: DLTHCM01.K09 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Vi Sinh, Ký Sinh Sáng 21/05, Chiều 21/05, Sáng 27/05, Chiều 27/05, Sáng 28/05, Chiều 28...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS02.K09

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS02.K09 1. Pháp Luật Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30 Ngày 06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 12/06, 13/06, 15/06, 16/06/2017. 2. Giáo dục quốc phòng - An ninh I Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30 Ngày 19/06, 21/06, 26/06, 28/06, 30/06, 10/07, 13/07, ...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS02.K09 – CĐVB2 ( T7&CN)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS02.K09 – CĐVB2 ( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Hóa Sinh Sáng 10/06, Chiều 10/06, Sáng 11/06, Chiều 11/06/, Sáng 17/06, Chiều 17/0...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS02.K09 – VB2 ( T7&CN)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS02.K09 – VB2 ( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Hóa Sinh Sáng 10/06, Chiều 10/06, Sáng 11/06, Chiều 11/06/, Sáng 17/06, Chiều 17/06/2017...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM TPHCM MXN0903

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM TPHCM MXN0903 Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30 1. Giáo Dục Thể Chất 1 - Phòng HT10 Giảng Viên: Thạc Sĩ Nguyễn Thị Kiều Oanh Ngày 20/07, 25/07, 28/07, 02/08, 04/08, 14/08/2017 2. Giải Phẫu Sinh Lý - Phòng HT10 Giảng Viên Huỳnh Anh Kiệt ...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất