Thời khoá biểu CS1

Lịch học lớp Trung cấp Điều Dưỡng (Học T7&CN): ĐD15HCM04

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP ĐIỀU DƯỠNG (Học T7&CN): ĐD15HCM04 1. Pháp Luật Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 20/05, Chiều 20/05, Sáng 21/05, Chiều 21/05/2017. 2. Vệ sinh phòng bệnh Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều...

Lịch học lớp Trung cấp Kỹ Thuật Hình Ảnh Y Học (Học T7&CN): HA15HCM04

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC (Học T7&CN): HA15HCM04 1. Pháp Luật Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 20/05, Chiều 20/05, Sáng 21/05, Chiều 21/05/2017. 2. Vệ sinh phòng bệnh Thời gian học: Sáng từ 07h30 –...

Lịch học lớp Trung cấp Kỹ Thuật Phục Hình Răng (Học T7&CN): NK15HCM04

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG (Học T7&CN): NK15HCM04 1. Pháp Luật Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 20/05, Chiều 20/05, Sáng 21/05, Chiều 21/05/2017. 2. Vệ sinh phòng bệnh Thời gian học: Sáng từ 07h30 –...

Lịch học lớp Trung cấp Xét Nghiệm (Học T7&CN): XN15HCM04

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP XÉT NGHIỆM (Học T7&CN): XN15HCM04 1. Pháp Luật Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 20/05, Chiều 20/05, Sáng 21/05, Chiều 21/05/2017. 2. Vệ sinh phòng bệnh Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều...

Lịch học lớp Trung cấp Y sĩ Y Học Cổ Truyền (Học T7&CN): CT15HCM02 – VB2

1. Kỹ Năng Giao Tiếp - Truyền Thông Giáo Dục Sức Khỏe Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 04/06, Chiều 04/06, Sáng 10/06, Chiều 10/06, Sáng 11/06, Chiều 11/06/2017. Học sinh đã học môn Kỹ Năng Giao Tiếp - Truyền Thông Giáo Dục Sức Khỏe  (02 đơn vị học trình) ở cá...

Lịch học lớp Trung cấp Dược (Học T7&CN): DS15HCM02-04

THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP DƯỢC (Học T7&CN): DS15HCM02 - 04 1. Pháp Luật Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 20/05, Chiều 20/05, Sáng 21/05, Chiều 21/05/2017. 2. Vệ sinh Phòng Bệnh Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 27/05...

Lịch học lớp Trung cấp Dược (Học T7&CN): DS15HCM02-VB2

THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP DƯỢC (Học T7&CN): DS15HCM02 - VB2 1. Pháp Luật Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 20/05, Chiều 20/05, Sáng 21/05, Chiều 21/05/2017. Học sinh đã học môn Pháp Luật  (02 đơn vị học trình) ở các trường khác thì không phải học và đ...

Lịch học lớp Trung cấp Dược (Học T7&CN): DS15HCM02-CĐVB2

THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP DƯỢC (Học T7&CN): DS15HCM02 - CĐVB2 1. Pháp Luật Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 20/05, Chiều 20/05, Sáng 21/05, Chiều 21/05/2017. Học sinh đã học môn Pháp Luật  (02 đơn vị học trình) ở các trường khác thì không phải học và...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất