Thời khoá biểu CS1

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược Chính Quy MDS0912

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0912 ( Học Chiều) THÔNG BÁO: 15h30 – 15/08/2017 Tất cả sinh viên tập trung tại phòng HT7 ( lầu 1) để nghe phổ biến quy chế Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30 1. Giải Phẫu Sinh Lý :   Giảng viên: Thạc Sĩ Đặng Thị Hồng Trang Ngày  17/08, 22/08 ,2...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất