Thời khoá biểu CS1

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ DS16HCM-CĐVB2

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ: DS16HCM -  CĐVB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Chính trị 2 - Phòng HT11 Sáng 09/06, Chiều 09/06 - Sáng 10/06, Chiều 10/06/2018 2. Dược lâm s...

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ DS16HCM-VB2

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ: DS16HCM -  VB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Chính trị 2 - Phòng HT11 Sáng 09/06, Chiều 09/06 - Sáng 10/06, Chiều 10/06/2018 2. Dược lâm sàn...

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ DS16HCM04

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ: DS16HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Chính trị 2 - Phòng HT11 Sáng 09/06, Chiều 09/06 - Sáng 10/06, Chiều 10/06/2018 2. Dược lâm sàng - P...

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền CT16HCM – CĐVB2

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền CT16HCM-CĐVB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Thực hành Châm Cứu – Phòng X6 Sáng 10/06; Chiều 10/06/2018 Thực tập cơ sở: Sáng 16/6...

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền CT16HCM – VB2

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền CT16HCM-VB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Thực hành Châm Cứu - Phòng X6 Sáng 09/06; Chiều 09/06/2018 Thực tập cơ sở: Sáng 16/6, ...

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền CT16HCM04

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền CT16HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Thực hành Châm Cứu - Phòng X6 Sáng 09/06; Chiều 09/06/2018 Thực tập cơ sở: Sáng 16/6, Ch...

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Xét Nghiệm học buổi sáng: MXN1001

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM học buổi sáng: MXN1001 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được...

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều Dưỡng học buổi sáng: MĐD1001

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG học buổi sáng: MĐD1001 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không đư...

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược học buổi sáng: MDS1001

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC học buổi sáng: MDS1001 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được ngh...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG MĐD1101-CĐVB2 ( T7&CN)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG MĐD1101-LT ( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Môn Giáo dục quốc phòng  – Phòng HT5 Sáng 16/6, Chiều 16/6 , Sáng 17/6 , Chiều 17/...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất