Trung cấp CS1

THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y SĨ ĐA KHOA (Học Buổi Sáng): YS16HCM01

THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y SĨ ĐA KHOA (Học Buổi Sáng): YS16HCM01 Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30 08h00 Ngày 07/08/2017 Tập Trung tại Phòng Ht7 Để Nghe phổ biến quy chế 1. Giải phẫu sinh lý: Phòng X19 Giảng viên: Bác sĩ chuyên khoa II Trần Lê Cẩm Linh Các Ngày 09/08, 11/08, ...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất