Trung cấp CS1

Lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (Học T7&CN): CT15HCM04

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền CT15HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Thực hành Châm Cứu - Phòng X6 Sáng 09/06; Chiều 09/06/2018 Thực tập cơ sở: Sáng 16/6, Ch...

Lịch học lớp Xét nghiệm (Học T7&CN): XN16HCM-CĐVB2

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền XN16HCM - CĐVB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Thực hành Điều dưỡng cơ bản - Phòng X11 Sáng 09/06, Chiều 09/06 - Sáng 10/06, Chiều 1...

Lịch học lớp Xét nghiệm (Học T7&CN): XN16HCM-VB2

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền XN16HCM - VB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Thực hành Điều dưỡng cơ bản - Phòng X11 Sáng 09/06, Chiều 09/06 - Sáng 10/06, Chiều 10/...

Lịch học lớp Xét nghiệm (Học T7&CN): XN16HCM04

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền XN16HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Thực hành Điều dưỡng cơ bản - Phòng X11 Sáng 09/06, Chiều 09/06 - Sáng 10/06, Chiều 10/06/2...

Lịch học lớp Nha khoa (Học T7&CN) NK16HCM – CĐVB2

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền NK16HCM - CĐVB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Bệnh lý răng miệng - Phòng HT6 Sáng 02/06, Chiều 02/06 - Sáng 09/06, Chiều 09/06/2018...

Lịch học lớp Nha khoa (Học T7&CN) NK16HCM – VB2

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền NK16HCM - VB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Bệnh lý răng miệng - Phòng HT6 Sáng 02/06, Chiều 02/06 - Sáng 09/06, Chiều 09/06/2018 ...

Lịch học lớp Nha khoa (Học T7&CN) NK16HCM04

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền NK16HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Bệnh lý răng miệng - Phòng HT6 Sáng 02/06, Chiều 02/06 - Sáng 09/06, Chiều 09/06/2018 2....

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất