Trung cấp CS1

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ DS16HCM-VB2

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ: DS16HCM -  VB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Chính trị 2 - Phòng HT11 Sáng 09/06, Chiều 09/06 - Sáng 10/06, Chiều 10/06/2018 2. Dược lâm sàn...

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ DS16HCM04

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ: DS16HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Chính trị 2 - Phòng HT11 Sáng 09/06, Chiều 09/06 - Sáng 10/06, Chiều 10/06/2018 2. Dược lâm sàng - P...

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền CT16HCM – CĐVB2

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền CT16HCM-CĐVB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Thực hành Châm Cứu – Phòng X6 Sáng 10/06; Chiều 10/06/2018 Thực tập cơ sở: Sáng 16/6...

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền CT16HCM – VB2

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền CT16HCM-VB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Thực hành Châm Cứu - Phòng X6 Sáng 09/06; Chiều 09/06/2018 Thực tập cơ sở: Sáng 16/6, ...

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền CT16HCM04

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền CT16HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Thực hành Châm Cứu - Phòng X6 Sáng 09/06; Chiều 09/06/2018 Thực tập cơ sở: Sáng 16/6, Ch...

Lịch học lớp Trung cấp Xét Nghiệm (Học T7&CN): XN15HCM04

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP XÉT NGHIỆM (Học T7&CN): XN15HCM04 1. Pháp Luật Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 20/05, Chiều 20/05, Sáng 21/05, Chiều 21/05/2017. 2. Vệ sinh phòng bệnh Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều...

Lịch học lớp Trung cấp Y sĩ Y Học Cổ Truyền (Học T7&CN): CT15HCM02 – VB2

1. Kỹ Năng Giao Tiếp - Truyền Thông Giáo Dục Sức Khỏe Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 04/06, Chiều 04/06, Sáng 10/06, Chiều 10/06, Sáng 11/06, Chiều 11/06/2017. Học sinh đã học môn Kỹ Năng Giao Tiếp - Truyền Thông Giáo Dục Sức Khỏe  (02 đơn vị học trình) ở cá...

Lịch học lớp Trung cấp Dược (Học T7&CN): DS15HCM02-04

THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP DƯỢC (Học T7&CN): DS15HCM02 - 04 1. Pháp Luật Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 20/05, Chiều 20/05, Sáng 21/05, Chiều 21/05/2017. 2. Vệ sinh Phòng Bệnh Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 27/05...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất