Công bố dự thảo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 Bộ GD&ĐT đã công bố dự thảo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 gồm quy định về chuẩn bị tổ chức thi; đối tượng, điều kiện dự thi, tổ chức đăng ký dự thi, đề thi; coi thi; chấm thi, phúc khảo, xét công nhận tốt nghiệp. Độ phân hóa...

Công bố dự thảo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020


  Ngày viết : 21/05/2020 10:23          Lượt xem : 432


Bộ GD&ĐT đã công bố dự thảo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 gồm quy định về chuẩn bị tổ chức thi; đối tượng, điều kiện dự thi, tổ chức đăng ký dự thi, đề thi; coi thi; chấm thi, phúc khảo, xét công nhận tốt nghiệp.

Thí sinh tham gia thi tốt nghiệp năm 2019

Công bố dự thảo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Cụ thể theo quy chế thi, tốt nghiệp Trung học phổ thông bao gồm các quy định về chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp; đối tượng, điều kiện dự thi tốt nghiệp, tổ chức đăng ký dự thi, trách nhiệm của thí sinh; công tác ra đề thi; coi thi; chấm thi; phúc khảo và chấm thẩm định; xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông; chế độ báo cáo và lưu trữ; công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng, xử lý các sự cố bất thường và xử lý vi phạm…

Theo dự thảo, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 tổ chức thi 5 bài thi, trong đó gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 02 bài thi bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên gồm các môn thi thành phần Vật lý, Hóa học, Sinh học; bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục Trung học phổ thông. Còn đối với thí sinh chương trình giáo dục thường xuyên các môn thi thành phần gồm Lịch sử, Địa lý

Để xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông, thí sinh học chương trình Giáo dục phổ thông cấp Trung học phổ thông phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn.

Đối với thí sinh hệ giáo dục thường xuyên để xét công nhận tốt nghiệp phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh Giáo dục thường xuyên cũng có thể dự thi bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh Đại học nếu muốn.

Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông và tốt nghiệp Trung cấp tham dự kỳ thi được dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo nguyện vọng.

Theo ông Nguyễn Hữu Định – Trưởng phòng Khảo thí chất lượng Trường Cao đẳng Y dược Pasteur cho biết, Dự thảo quy chế năm nay nhìn chung vẫn được giữ ổn định. Tuy nhiên còn phải đợi để nhân dân cũng như các chuyên gia góp ý, nếu không có gì thay đổi dự thảo sẽ được chốt cho kỳ thi tốt nghiệp năm nay.

Học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội

Dự thảo cũng quy định 3 đối tượng được đăng ký tham dự kỳ thi năm nay đó là các học sinh lớp 12 đăng ký để được công nhận tốt nghiệp. Các thí sinh chưa đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp các năm trước và các thí sinh đã tốt nghiệp nhưng đăng ký tham dự để lấy điểm xét tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng.

Cũng theo cô Phạm Phương Lâm – Cán bộ tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng cho biết Dự thảo năm nay cũng quy định điểm xét tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020  gồm điểm các bài thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp theo quy định, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12; điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi để công nhận tốt nghiệp, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông trong năm nay.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, được miễn thi tất cả các bài thi trong kỳ xét tốt nghiệp theo quy định tại Điều 36 Quy chế này được công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay.

Người học thuộc các đối tượng quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 12 Dự thảo quy chế này đủ điều kiện dự thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu (để được công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông) thì được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh học lớp 12 cấp. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường phổ thông thực hiện việc cấp phát và quản lý Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông khi thí sinh đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. Việc cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông được áp dụng từ ngày 1/7/2020.

 Trường Cao đẳng Y dược Pasteur tổng hợp.


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất