Khoá 12 CS3

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng – CĐD1201- LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CĐD1201-LT Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1. Môn học: CSSK TÂM THẦN - Phòng 606 Giảng viên: Thầy Trần Anh Tú CẢ NGÀY 6 Buổi LT:  S08/09, C08/09, S09/09, C...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS1201- VB2,CĐVB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1201- VB2,CĐVB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1. Môn học: MARKETING DƯỢC  - Phòng 602 Giảng viên: Cô Bùi Thị Thùy Trang CẢ NGÀY 5 Buổi LT: S08/09, C08/09, S...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS1201- LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1201-LT Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1. Môn học: MARKETING DƯỢC  - Phòng 602 Giảng viên: Cô Bùi Thị Thùy Trang CẢ NGÀY 5 Buổi LT: S08/09, C08/09, S15/09, C...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất