Pin It
Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEURBình chọn bài viết LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM (Click đúng lớp để xem lịch học)  LỊCH HỌC KHÓA 11   Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS1101- LT Click vào để...

Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR


  Ngày viết : 19/05/2018 10:32          Lượt xem : 2606


Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR
Bình chọn bài viết

LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM

(Click đúng lớp để xem lịch học) 

LỊCH HỌC KHÓA 11

 

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS1101- LT

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng ( Học T7&CN): CĐDS1101 – LT

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Xét nghiệm (Học T7&CN): CXN1101-LT

Click vào để xem lịch học lớp Cao Đẳng Xét nghiệm (Học T7&CN): CXN1101-CĐVB2

 ——————————————————–

LỊCH HỌC KHÓA 10

 

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ ( Học T7&CN): CDS1001- VB2

Click vào để xem lịch học lớp Xét nghiệm ( Học T7&CN): CXN1001- VB2

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS1001- LT

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng ( Học T7&CN): CĐDS1001 – LT

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Xét nghiệm (Học T7&CN): CXN1001-LT

—————————————————————————

 

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm : CXN1001

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm : CXN1002

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng : CĐD1001

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng : CĐD1002

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS1001

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS1002

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS1003

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS1004

—————————————————————————

LỊCH HỌC KHÓA 09

 

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ ( Học T7&CN): CDS0901- VB2

Click vào để xem lịch học lớp  Xét nghiệm ( Học T7&CN): CXN0901- VB2

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS0901- LT

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng ( Học T7&CN): CĐDS0901 – LT

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Xét nghiệm (Học T7&CN): CXN0901-LT

—————————————————————————

 

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm : CXN0901 – CN0902

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng : CĐD0901

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng : CĐD0902

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS0901

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS0902 – CDS0908

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS0903 – CDS0904

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS0905 – CDS0907

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS0906

—————————————————————–

Click vào để xem lịch học lớp Trung cấp Kỹ thuật phục hình răng: CNK1601-TC


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất