Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM CS3 5.0 01 LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM (Click đúng lớp để xem lịch học)  LỊCH HỌC KHÓA 14 Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS1401- LT Click vào để xem lịch học lớp Hệ Văn bằng 2 Cao đẳng Dược (...

Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM CS3


  Ngày viết : 19/05/2018 10:32          Lượt xem : 9074


LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM

(Click đúng lớp để xem lịch học) 

LỊCH HỌC KHÓA 14

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS1401- LT

Click vào để xem lịch học lớp Hệ Văn bằng 2 Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS1401- VB2, CĐVB2

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng ( Học T7&CN): CĐD1401 – LT

LỊCH HỌC KHÓA 13

 

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS1301- LT

Click vào để xem lịch học lớp Hệ Văn bằng 2 Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS1301- VB2, CĐVB2

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng ( Học T7&CN): CĐD1301 – LT

 

——————————————————————

LỊCH HỌC KHÓA 12

 

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS1201- LT

Click vào để xem lịch học lớp Hệ Văn bằng 2 Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS1201- VB2, CĐVB2

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng ( Học T7&CN): CĐD1201 – LT

 

——————————————————————

LỊCH HỌC KHÓA 11

 

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS1101- LT

Click vào để xem lịch học lớp Hệ Văn bằng 2 Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS1101- VB2,CĐVB2

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng ( Học T7&CN): CĐD1101 – LT

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Xét nghiệm (Học T7&CN): CXN1101-LT

Click vào để xem lịch học lớp Cao Đẳng Xét nghiệm (Học T7&CN): CXN1101-CĐVB2,VB2

 ——————————————————–

 

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS1103 ( Dành cho những bạn nhập học đợt 3 bắt đầu từ ngày 20/08/2019 bao gồm DƯỢC, ĐIỀU DƯỠNG, XÉT NGHIỆM)

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS1102 ( Dành cho những bạn nhập học đợt 2 bắt đầu từ ngày 05/08/2019 bao gồm DƯỢC, ĐIỀU DƯỠNG, XÉT NGHIỆM)

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS1101 ( Dành cho những bạn nhập học đợt 1 bắt đầu từ ngày 25/07/2019 bao gồm DƯỢC, ĐIỀU DƯỠNG, XÉT NGHIỆM)

Click vào để xem lịch học lớp

Click vào để xem lịch học lớp

 

 

 ——————————————————–

LỊCH HỌC KHÓA 10

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS1001- LT

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ ( Học T7&CN):  CDS1001- VB2,CĐVB2

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Xét nghiệm (Học T7&CN): CXN1001-LT

Click vào để xem lịch học lớp Xét nghiệm ( Học T7&CN): CXN1001- VB2,CĐVB2

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng ( Học T7&CN): CĐD1001 – LT

—————————————————————————

 

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm : CXN1001

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm : CXN1002

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng : CĐD1001

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng : CĐD1002

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS1001

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS1002

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS1003

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS1004

—————————————————————————

LỊCH HỌC KHÓA 09

Click vào để xem lịch học lớp Dược Học ( Học T7&CN): CDS0901- VB2, CĐVB2

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS0901- LT

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng ( Học T7&CN): CĐD0901 – LT

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Xét nghiệm (Học T7&CN): CXN0901-LT

Click vào để xem lịch học lớp  Xét nghiệm ( Học T7&CN): CXN0901- VB2,CĐVB2

—————————————————————————

 

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm : CXN0901 – CN0902

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng : CĐD0901

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng : CĐD0902

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS0901

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS0902 – CDS0908

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS0903 – CDS0904

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS0905 – CDS0907

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS0906

—————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất