Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM CS3 Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM CS35 (100%) 1 vote LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM (Click đúng lớp để xem lịch học)  LỊCH HỌC KHÓA 13   Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS1301- LT Click...

Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM CS3


  Ngày viết : 19/05/2018 10:32          Lượt xem : 7159


Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM CS3
5 (100%) 1 vote

LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM

(Click đúng lớp để xem lịch học) 

LỊCH HỌC KHÓA 13

 

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS1301- LT

Click vào để xem lịch học lớp Hệ Văn bằng 2 Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS1301- VB2, CĐVB2

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng ( Học T7&CN): CĐD1301 – LT

 

——————————————————————

LỊCH HỌC KHÓA 12

 

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS1201- LT

Click vào để xem lịch học lớp Hệ Văn bằng 2 Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS1201- VB2, CĐVB2

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng ( Học T7&CN): CĐD1201 – LT

 

——————————————————————

LỊCH HỌC KHÓA 11

 

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS1101- LT

Click vào để xem lịch học lớp Hệ Văn bằng 2 Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS1101- VB2,CĐVB2

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng ( Học T7&CN): CĐD1101 – LT

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Xét nghiệm (Học T7&CN): CXN1101-LT

Click vào để xem lịch học lớp Cao Đẳng Xét nghiệm (Học T7&CN): CXN1101-CĐVB2,VB2

 ——————————————————–

 

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS1103 ( Dành cho những bạn nhập học đợt 3 bắt đầu từ ngày 20/08/2019)

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS1101

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS1102 ( Dành cho những bạn nhập học đợt 2 bắt đầu từ ngày 05/08/2019)

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng: CĐD1101

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm: CXN1101

 

 

 ——————————————————–

LỊCH HỌC KHÓA 10

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS1001- LT

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ ( Học T7&CN):  CDS1001- VB2,CĐVB2

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Xét nghiệm (Học T7&CN): CXN1001-LT

Click vào để xem lịch học lớp Xét nghiệm ( Học T7&CN): CXN1001- VB2,CĐVB2

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng ( Học T7&CN): CĐD1001 – LT

—————————————————————————

 

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm : CXN1001

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm : CXN1002

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng : CĐD1001

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng : CĐD1002

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS1001

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS1002

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS1003

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS1004

—————————————————————————

LỊCH HỌC KHÓA 09

Click vào để xem lịch học lớp Dược Học ( Học T7&CN): CDS0901- VB2, CĐVB2

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS0901- LT

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng ( Học T7&CN): CĐD0901 – LT

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Xét nghiệm (Học T7&CN): CXN0901-LT

Click vào để xem lịch học lớp  Xét nghiệm ( Học T7&CN): CXN0901- VB2,CĐVB2

—————————————————————————

 

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm : CXN0901 – CN0902

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng : CĐD0901

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng : CĐD0902

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS0901

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS0902 – CDS0908

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS0903 – CDS0904

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS0905 – CDS0907

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS0906

—————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất