Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP Y DƯỢC PASTEUR 4.8 15 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP Y DƯỢC PASTEUR (Click đúng lớp để xem lịch học)  LỊCH HỌC KHÓA 16 Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học Buổi Sáng): CT16HCM01 Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học...

Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP Y DƯỢC PASTEUR


  Ngày viết : 16/05/2018 15:11          Lượt xem : 3091


LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP Y DƯỢC PASTEUR

(Click đúng lớp để xem lịch học) 

LỊCH HỌC KHÓA 16

Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học Buổi Sáng): CT16HCM01

Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học Buổi Chiều): CT16HCM02

Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học T7&CN): CT16HCM-04

Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học T7&CN): CT16HCM – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học T7&CN): CT16HCM – CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DS16HCM04

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DS16HCM – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DS16HCM – CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Đa khoa  ( Học Buổi Sáng): YS16HCM01

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Đa khoa  ( Học T7&CN): YS16HCM04

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Đa khoa  ( Học T7&CN): YS16HCM – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Đa khoa  ( Học T7&CN): YS16HCM – CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng Đa Khoa (Học T7&CN): ĐD16HCM04

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng Đa Khoa (Học T7&CN): ĐD16HCM – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng Đa Khoa (Học T7&CN): ĐD16HCM – CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ Thuật Hình Ảnh Y Học (Học T7&CN): HA16HCM01

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ Thuật Hình Ảnh Y Học (Học T7&CN): HA16HCM04

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ Thuật Hình Ảnh Y Học (Học T7&CN): HA16HCM – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ Thuật Hình Ảnh Y Học (Học T7&CN): HA16HCM – CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ Thuật Phục Hình Răng (Học T7&CN): NK16HCM01

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ Thuật Phục Hình Răng (Học T7&CN): NK16HCM04

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ Thuật Phục Hình Răng (Học T7&CN): NK16HCM – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ Thuật Phục Hình Răng (Học T7&CN): NK16HCM – CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm (Học T7&CN): XN16HCM04

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm (Học T7&CN): XN16HCM – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm (Học T7&CN): XN16HCM – CĐVB2

 

 

LỊCH HỌC KHÓA 15

 

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DS15HCM02 – 04

Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học T7&CN): CT15HCM02 -04

 

================================================

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DS15HCM04

Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học T7&CN): CT15HCM04

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Đa khoa  ( Học T7&CN): YS15HCM04

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng Đa Khoa (Học T7&CN): ĐD15HCM04

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ Thuật Hình Ảnh Y Học (Học T7&CN): HA15HCM04

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ Thuật Phục Hình Răng (Học T7&CN): NK15HCM04

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm (Học T7&CN): XN15HCM04

 

 

LỊCH HỌC KHÓA 14

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DS14HCM04

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng( Học T7&CN): ĐD14HCM04

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm ( Học T7&CN): XN14HCM04

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Đa khoa  ( Học T7&CN): YS14HCM04

Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học T7&CN): CT14HCM04

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ Thuật Hình Ảnh Y Học (Học T7&CN): HA14HCM04

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ Thuật Phục Hình Răng – Nha khoa (Học T7&CN): NK14HCM04

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất