Pin It
Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): DCQHCM01-VB2 Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): DCQHCM01-VB25 (100%) 1 vote THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DCQHCM01 – VB2 ( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.   1.Giải phẫu – Sinh lý Sáng 1/10, Chiều 1/10, Sáng 2/10, Chiều 2/10, Sáng 8/10, Chiều 8/10, Sáng...

Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): DCQHCM01-VB2


  Ngày viết : 17/05/2018 08:19          Lượt xem : 246


Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): DCQHCM01-VB2
5 (100%) 1 vote

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DCQHCM01 – VB2 ( T7&CN)

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Các em sinh viên lưu ý : việc thực hiện mặc trang phục thực hành - Áo Blouse
1. Áo Blouse được thiết kế may theo mẫu chung của trường, không được tự ý thêm các họa tiết khác không phù hợp. Đảm bảo thống nhất đồng phục của sinh viên trong khóa.
2. Tất cả các môn học đề tên Thực hành, hoặc môn học có nội dung thực hành, sinh viên phải mang áo Blouse , trước khi vào phòng học , sinh viên phải mặc áo Blouse , chấn chỉnh ngay ngắn , gọn gàng.
3. Sinh viên tuyệt đối không được khoác áo Blouse ra khỏi trường học.

 

1.Giải phẫu – Sinh lý
Sáng 1/10, Chiều 1/10, Sáng 2/10, Chiều 2/10, Sáng 8/10, Chiều 8/10, Sáng 9/10, Chiều 9/10/2016

2. Chính Trị 1
Sáng 15/10, Chiều 15/10, Sáng 16/10, Chiều 16/10, Sáng 29/10, Chiều 29/10, Sáng 30/10, Chiều 30/10/2016

3. Pháp Luật và Tổ Chức Quản Lý Y Tế
Sáng 22/10, Chiều 22/10, Sáng 23/10, Chiều 23/10, Sáng 5/11, Chiều 05/11/2016

4. Xác suất,  Thống kê y học
Sáng 12/11, Chiều 12/11, Sáng 13/11, Chiều 13/11/ , Sáng 19/11, Chiều 19/11, Sáng 20/11, Chiều 20/11/2016

5. Hóa Học I
Sáng 26/11, Chiều 26/11, Sáng 03/12, Chiều 03/12, Sáng 10/12, Chiều 10/12, Chiều 17/12, Sáng 18/12, Chiều 18/12/2016

6. Pháp Luật 
Sáng 27/11, Chiều 27/11 , Sáng 04/12, Chiều 04/12, Sáng 17/12/2016

7. Vật Lý Đại Cương
Sáng 24/12, Chiều 24/12, Sáng 25/12, Chiều 25/12, Sáng 08/01, Chiều 08/01/2017

8. Vi sinh, ký sinh   
Sáng 31/12/2016, Chiều 31/12/2016, Sáng 07/01, Chiều 07/01, Chiều 14/01, Sáng 14/01, Sáng 15/01, Chiều 15/01/2017

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN TỪ 19/01/2017 – 10/02/2017

9. Giáo Dục Quốc Phòng – An Ninh 1
Sáng 11/02, Chiều 11/02, Sáng 12/02, Chiều 12/02, Sáng 18/02, Chiều 18/02/2017

10. Dược Lý
Sáng 19/02, Chiều 19/02, Sáng 25/02, Chiều 25/02, Sáng 26/02, Chiều 26/02, Sáng 18/03, Chiều 18/03, Sáng 19/03, Chiều 19/03/2017

11. Môn Kỹ năng giao tiếp bán thuốc
Sáng 04/03, Chiều 04/03, Sáng 05/03, Chiều 05/03/2017

LỊCH THI HỌC KỲ 

STT MÔN THI NGÀY THI GIỜ THI
1 Giải phẫu – Sinh lý 11/3/2017 08h00- 09h00
2 Chính Trị 1 11/3/2017 10h15 – 11h00
3 Pháp Luật và Tổ Chức Quản Lý Y Tế 11/3/2017 13h30 – 14h30
4 Xác suất,  Thống kê y học 11/3/2017 14h45 – 15h45
5 Hóa Học I 11/3/2017 16h00 – 17h00
6 Pháp Luật 12/3/2017 08h00- 09h00
7 Vật Lý Đại Cương 12/3/2017 09h15 – 10h15
8 Vi sinh, Ký Sinh 12/3/2017 10h30 – 11h30

Lưu Ý:

– Học viên chưa nộp học phí không được tham dự kỳ thi kết thúc Học Kỳ.

– Học viên đi thi phải mang theo thẻ Học viên.

– Học viên mất thẻ thì phải đến làm lại ngay. Không mang thẻ học viên thì không được dự thi.

– Học viên phải mang bút chì, tẩy và bút bi màu mực xanh để thi.

Những học viên đã học những môn thi trên ở trường khác, nay muốn chuyển điểm miễn thi. Phải Photo công chứng bảng điểm của môn học muốn miễn nộp vào đúng ngày thi, giờ thi cho cán bộ coi thi để chuyển điểm + Đơn xin chuyển điểm.

Ví dụ: Nguyễn Văn A xin miễn môn Pháp Luật và Y học cơ sở thì đúng đến giờ thi mang 02 bản sao công chứng bảng điểm đến nộp cho cán bộ coi thi. Học Viên nào không nộp Đơn xin chuyển điểm và Bảng điểm coi như bỏ thi nếu không đi thi và phải thi lại (nộp lệ phí thi lại).

12. Y – Đức
Sáng 25/03, Chiều 25/03, Sáng 02/04, Chiều 02/04/2017

13. Tiếng Anh chuyên ngành
Sáng 26/03, Chiều 26/03, Sáng 01/04, Chiều 01/04, Sáng 08/04, Chiều 08/04, Sáng 09/04, Chiều 09/04/2017

14. Hóa Dược I
Sáng 15/04, Chiều 15/04, Sáng 16/04, Chiều 16/04, Sáng 22/04, Chiều 22/04, Sáng 23/04, Chiều 23/04/2017

15. Hóa Sinh
Sáng 06/05, Chiều 06/05, Sáng 07/05, Chiều 07/05/2017

16. Bệnh Học
Sáng 13/05, Chiều 13/05, Sáng 14/05, Chiều 14/05, Sáng 20/05, Chiều 20/05/2017.

17. Tổ Chức và Quản Lý Dược
Sáng 21/05, Chiều 21/05, Sáng 27/05, Chiều 27/05, Sáng 28/05, Chiều 28/05/2017.

18. Dược Lí 2
Sáng 03/06, Chiều 03/06, Sáng 04/06, Chiều 04/06, Sáng 10/06, Chiều 10/06/2017.

LỊCH NGHỈ HÈ: Từ ngày 11/06/2017 đến ngày 07/07/2017

19. Hóa Học 2
Sáng 15/07, Chiều 15/07, Sáng 16/07, Chiều 16/07, Sáng 22/07, Chiều 22/07/2017.

20. Đảm bảo chất lượng thuốc
Sáng 23/07, Chiều 23/07, Sáng 29/07, Chiều 29/07, Sáng 30/07, Chiều 30/07/2017.

LỊCH THI HỌC KỲ

STT Môn Giờ Thi Ngày Thi
1 Giáo Dục Quốc Phòng – An Ninh 1 08h00 – 08h45 26/08
2 Dược Lý I 09h00 – 09h45
3 Môn Kỹ năng giao tiếp bán thuốc 10h00 – 10h45
4 Y – Đức 13h30 – 14h15 26/08
5 Tiếng Anh chuyên ngành 14h30 – 15h15
6 Hóa Dược I 15h30 – 16h15
7 Hóa Sinh 08h00 – 08h45 27/08
8 Bệnh Học 09h00 – 09h45
9 Tổ Chức và Quản Lý Dược 10h00 – 10h45

Lưu Ý:

– Học viên chưa nộp học phí không được tham dự kỳ thi kết thúc Học Kỳ.

– Học viên đi thi phải mang theo thẻ Học viên

– Học viên mất thẻ thì phải đến làm lại ngay. Không mang thẻ học viên thì không được dự thi.

– Học viên phải mang bút chì, tẩy và bút bi màu mực xanh để thi.

Những học viên đã học những môn thi trên ở trường khác, nay muốn chuyển điểm miễn thi. Phải Photo công chứng bảng điểm của môn học muốn miễn nộp vào đúng ngày thi, giờ thi cho cán bộ coi thi để chuyển điểm + Đơn xin chuyển điểm.

Ví dụ: Nguyễn Văn A xin miễn môn Pháp Luật và Y học cơ sở thì đúng đến giờ thi mang 02 bản sao công chứng bảng điểm đến nộp cho cán bộ coi thi. Học Viên nào không nộp Đơn xin chuyển điểm và Bảng điểm coi như bỏ thi nếu không đi thi và phải thi lại (nộp lệ phí thi lại).

21. Thực vật dược
Sáng 05/08, Chiều 05/08, Sáng 06/08, Chiều 06/08, Sáng 12/08, Chiều 12/08, Sáng 13/8, Chiều 13/08/2017

THI HỌC KỲ: 26/08, 27/08

22. Môn học: Marketing Dược

Sáng 10/09, Chiều 10/09, Sáng 16/09, Chiều 16/09, Sáng 17/09, Chiều 17/09.

23. Môn học: Sinh học và di truyền

– Sáng 23/09, Chiều 23/09, Sáng 24/09, Chiều 24/09, Sáng 30/09, Chiều 30/09.

24. Môn học: Bào Chế 1

– Sáng 01/10, Chiều 01/10, Sáng 07/10, Chiều 07/10, Sáng 8/10, Chiều 8/10, Sáng 14/10, Chiều 14/10/2017.

25. Môn học: Giáo dục thể chất

– Sáng 21/10, Chiều 21/10, Sáng 22/10, Chiều 22/10/2017.

26. Môn học: Dược Liệu 1

– Sáng 28/10, Chiều 28/10, Sáng 29/10, Chiều 29/10, Sáng 04/10. Chiều 04/10/2017.

27. Môn học: Dược liệu 2

– Sáng 05/11, Chiều 05/11, Sáng 11/11, Chiều 11/11, Sáng 12/11, Chiều 12/11, Sáng 18/11, Chiều 18/11/2017.

28. Thực hành Dược liệu

– Sáng 19/11, Chiều 19/11, Sáng 25/11, Chiều 25/11, Sáng 26/11, Chiều 26/11/2017

29. Môn học: Hóa Dược 2
– Sáng 02/12, Chiều 02/12. Sáng 03/12, Chiều 03/12, Sáng 09/12, Chiều 09/12, Sáng 10/12, CHiều 10/12/2017.

30. Thực hành Hóa Dược

– Sáng 16/12, Chiều 16/12, Sáng 17/12, Chiều 17/12, Sáng 23/12, Chiều 23/12/2017.

31. Thực hành Bào Chế

– Sáng 06/01, CHiều 06/01, Sáng 07/01, Chiều 07/01/2018.

32. Tin học

– Sáng 20/01, Chiều 20/01, Sáng 21/01, Chiều 21/01, Sáng 27/01, Chiều 27/01/2018

33. Dược Lâm Sàng

– Sáng 28/01, Chiều 28/01, Sáng 03/02, Chiều 03/02, Sáng 04/02, Chiều 04/02/2018.

THI HK3: 10/03 11/03 17/03 18/03

34. Môn học: Bào Chế 2

– Sáng 07/04, Chiều 07/04, Sáng 08/04, Chiều 08/04/2018.

35. Môn học: Kiểm nghiệm thuốc

– Sáng 14/04, Chiều 14/04, Sáng 15/04, Chiều 15/04/2018.

36. Môn học: Quản trị kinh doanh Dược

– Sáng 21/04, Chiều 21/04, Sáng 22/04, Chiều 22/04, Sáng 28/04, Chiều 28/04, Sáng 29/04, Chiều 29/04/2018.

37. Môn học: Kinh tế Dược

– Sáng 05/05, Chiều 05/05, Sáng 06/05, Chiều 06/05, Sáng 12/05, Chiều 12/05, Sáng 13/05, Chiều 13/05/2018.

38. Môn học: Pháp Chế Dược

– Sáng 19/05, Chiều 19/05, Sáng 20/05, Chiều 20/05/2018.

Kiểm tra bổ sung, học bổ sung: Sáng 09/6, Chiều 09/6,Sáng 10/6, Chiều 10/6

THI HỌC KÌ – HT8: Sáng 16/6, Chiều 16/6, Sáng 17/6, Chiều 17/6 

ĐĂNG KÍ THỰC TẬP CÔNG TY DƯỢC: Sáng 23/06, Chiều 23/06, Sáng 24/06, Chiều 24/06

NHẬN GIẤY GIỚI THIỆU THỰC TẬP CÔNG TY DƯỢC: Sáng 30/06, Chiều 30/06, Sáng 01/07, Chiều 01/07

NHẬN GIẤY GIỚI THIỆU THỰC TẬP, SỔ BÁO CÁO CÔNG TY DƯỢC  Sáng 07/7, Chiều 07/7, Sáng 07/7, Chiều 08/7

  1.  Thực tập công ty dược từ ngày 09/07/2018 đến ngày 10/08/2018
  2.  Nộp báo cáo Thực tập công ty dược  ngày 11/08,12/08/2018
  3.  Hoàn thiện điểm, đăng kí thực tập tốt nghiệp nhà thuốc bệnh viện ngày 18/08,19/08/2018
  4.  Công bố điểm, hướng dẫn thực tập tốt nghiệp, phát giấy giới thiệu thực tập và sổ thực tập ngày 25/08,26/08/2018
  5.  Thực tập tốt nghiệp nhà thuốc bệnh viện Dự kiến từ 01/09/2018 đến ngày 14/10/2018
  6. THỰC TẬP BỆNH VIỆN: Từ 01/9/2018 đến 15/10/2018

39. Ôn Thi Tốt Nghiệp Môn Hóa Dược – X12

Sáng 27/10, Chiều 27/10, Sáng 28/10, Chiều 28/10

Ôn thi tốt nghiệp : thực hành Hóa dược – Dược lý: Cô Nguyễn Thị Thương – X12

Sáng Chiều :03/11, 04/11/2018

Ôn thi tốt nghiệp : Pháp chế Dược: Thầy Nguyễn Hữu Ngọc – X12

Sáng Chiều : 10/11/2018

Ôn thi tốt nghiệp: Cô Nguyễn Hồng Diễm – X12

Sáng Chiều : 11/11/2018

Ôn thi tốt nghiệp Kỹ năng giao tiếp tại quầy : Cô Nguyễn Thị Thương – X12

Sáng Chiều : 17/11/2018

Ôn thi tốt nghiệp Lý thuyết bào chế:  Cô Trương Thị Phương Thảo – X12

Sáng Chiều : 18/11/2018

THI TỐT NGHIỆP-  HT10 : Sáng Chiều : 24/11/, 25/11/2018

Lịch Thi: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FhgQSTsrLX0iUEkc7ucOv4ZHXRsgzOpizsImCzgVU7o/edit#gid=995850454

https://docs.google.com/document/d/14fKO95lKeJznAN94XQ6ESwIzH5XTMQL66UMyG7NKZ9s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/145iNtN8SaPwILulqI7Rg1auQn9x8x8FNchdy7u5EXnA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JOAs_YAewQvCy-MnASAVTfLsrK_-SCqDuMY4hl6dDnk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UkC5F-I37dV4nntqvAQN2jbplcA5hC6Pgw6nZ6G00KQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e7VeAG5PqtiCJEvoxbikmkv-XxLqj09A/view?usp=sharing
Nhà trường thông báo danh sách phòng thi , danh sách thi kỳ thi tốt nghiệp ngày 24/11/2018.
Thí sinh cập nhật thông tin theo nội dung Driver trên đây và đi thi đúng lịch đã thông báo.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ trong giờ hành chính tất cả các ngày từ thứ 2 đến chủ nhật tại phòng đào tạo trường Cao đẳng y dược Pasteur Số 37/3 đường Ngô Tất Tố – Phường 21 – Quận Bình Thạnh – Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 09.6295.6295 – 028.6295.6295.


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất