Pin It
Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): DS01.K09 – VB2 Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): DS01.K09 – VB25 (100%) 2 votes THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS01.K09 – VB2 ( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Dược Lý – Sáng 19/02, Chiều 19/02, Sáng 25/02, Chiều 25/02, Sáng 26/02, Chiều 26/02, Sáng 04/03, Chiều 04/03,...

Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): DS01.K09 – VB2


  Ngày viết : 16/05/2018 18:37          Lượt xem : 170


Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): DS01.K09 – VB2
5 (100%) 2 votes

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS01.K09 – VB2 ( T7&CN)

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

1. Dược Lý
– Sáng 19/02, Chiều 19/02, Sáng 25/02, Chiều 25/02, Sáng 26/02, Chiều 26/02, Sáng 04/03, Chiều 04/03, Sáng 05/03, Chiều 05/03/2017

2. Chính Trị
– Sáng 11/03, Chiều 11/03, Sáng 12/03, Chiều 12/03, Sáng 18/03, Chiều 18/03/, Sáng 19/03, Chiều 19/03/2017

3. Kinh tế Dược
– Sáng 25/03, Chiều 25/03, Sáng 26/03, Chiều 26/03, Sáng 01/04, Chiều 01/04/2017

4. Tổ chức và Quản Lý Dược
– Sáng 02/04, Chiều 02/04, Sáng 08/04, Chiều 08/04, Sáng 09/04, Chiều 09/04/2017

5. Hóa Sinh
– Sáng 15/04, Chiều 15/04, Sáng 16/04, Chiều 16/04, Sáng 22/04, Chiều 22/04/2017

6. Giải Phẫu Sinh Lý
– Sáng 06/05, Chiều 06/05, Sáng 07/05, Chiều 07/05, Sáng 13/05, Chiều 13/05, Sáng 14/05, Chiều 14/05/2017

7. Y Đức
– Sáng 20/05, Chiều 20/05, Sáng 21/05, Chiều 21/05//2017

8. Toán xác xuất thống kê
– Sáng 27/05, Chiều 27/05, Sáng 28/05, Chiều 28/05/, Sáng 03/06, Chiều 03/06, Sáng 04/06, Chiều 04/06/2017

9. Bệnh học
– Sáng 10/06, Chiều 10/06, Sáng 11/06, Chiều 11/06/, Sáng 17/06, Chiều 17/06/2017

LỊCH NGHỈ HÈ từ ngày 18/06/2017 đến hết ngày 07/07/2017

Dược Lý 1 ( Giành cho những sinh viên chưa học )
– Sáng 08/07, Chiều 08/07, Sáng 09/07, Chiều 09/07, Sáng 15/07, Chiều 15/07, Sáng 16/07, Chiều 16/07/2017

10. Pháp Luật
– Sáng 22/07, Chiều 22/07, Sáng 23/07, Chiều 23/07/2017

11. HÓA HỌC I
– Sáng 29/07, Chiều 29/07, Sáng 30/07, Chiều 30/07, Sáng 05/08, Chiều 05/08, Sáng 06/08, Chiều 06/08/2017

12. Đảm bảo chất lượng thuốc
– Sáng 12/008, Chiều 12/08, Sáng 13/08, Chiều 13/08, Sáng 09/09, Chiều 09/09/2017

LỊCH THI HỌC KỲ I

STT Môn Giờ Thi Ngày Thi
1 Dược Lý 08h00 – 08h45 26/08
2 Chính Trị 09h00 – 09h45
3 Kinh tế Dược 10h00 – 10h45
4 Tổ chức và Quản Lý Dược 13h30 – 14h15 26/08
5 Hóa Sinh 14h30 – 15h15
6 Giải Phẫu Sinh Lý 15h30 – 16h15
7 Y Đức 08h00 – 08h45 27/08
8 Toán xác xuất thống kê 09h00 – 09h45
9 Bệnh học 10h00 – 10h45

Lưu Ý:

– Học viên chưa nộp học phí không được tham dự kỳ thi kết thúc Học Kỳ.

– Học viên đi thi phải mang theo thẻ Học viên (hoặc CMND)

– Học viên mất thẻ thì phải đến làm lại ngay. Không mang thẻ học viên thì không được dự thi.

– Học viên phải mang bút chì, tẩy và bút bi màu mực xanh để thi.

Những học viên đã học những môn thi trên ở trường khác, nay muốn chuyển điểm miễn thi. Phải Photo công chứng bảng điểm của môn học muốn miễn nộp vào đúng ngày thi, giờ thi cho cán bộ coi thi để chuyển điểm + Đơn xin chuyển điểm.

Ví dụ: Nguyễn Văn A xin miễn môn Pháp Luật và Y học cơ sở thì đúng đến giờ thi mang 02 bản sao công chứng bảng điểm đến nộp cho cán bộ coi thi. Học Viên nào không nộp Đơn xin chuyển điểm và Bảng điểm coi như bỏ thi nếu không đi thi và phải thi lại (nộp lệ phí thi lại).

13. Môn học: Sinh học và di truyền.
– Sáng 10/09, Chiều 10/09, Sáng 16/09, Chiều 16/09, Sáng 17/09, Chiều 17/09/2017

14. Môn học: Vật Lý Đại Cương
– Sáng 23/09, Chiều 23/09, Sáng 24/09, Chiều 24/09, Sáng 30/09, Chiều 30/09/2017.

15. Môn học: Dược Lý 2
– Sáng 01/10, Chiều 01/10, Sáng 07/10, Chiều 07/10, Sáng 14/10, Chiều 14/10, Sáng 21/10, CHiều 21/10/2017.

16. Môn học: Dược Liệu 1
– Sáng 08/10, Chiều 08/10, Sáng 15/10, Chiều 15/10, Sáng 22/10, Chiều 22/10/2017

17. Môn học: Giáo dục quốc phòng – An ninh
– Sáng 28/10, Chiều 28/10, Sáng 29/10, Chiều 29/10, Sáng 04/11, Chiều 04/11/2017.

18. Môn học: Ngoại Ngữ Chuyên ngành
– Sáng 11/11, Chiều 11/11, Sáng 12/11, Chiều 12/11, Sáng 18/11, Chiều 18/11/2017.

19. Thực Hành Dược Lý
– Sáng 19/11, Chiều 19/11, Sáng 25/11, Chiều 25/11, Sáng 26/11, Chiều 26/11, Sáng 02/12, Chiều 02/12/2017.

Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

20. Môn học: Tin học
– Sáng 03/12, Chiều 03/12, Sáng 09/12, Chiều 09/12, Sáng 10/12, Chiều 10/12/2017.

21. Thực hành Dược Liệu 1
– Sáng 16/12, Chiều 16/12, Sáng 17/12, Chiều 17/12/2017

Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

22. Môn học: Giáo dục thể chất
– Sáng 23/12, Chiều 23/12, Sáng 24/12, Chiều 24/12/2017

23. Môn học: Hóa Dược 1
– Sáng 06/01, Chiều 06/01, Sáng 07/01, Chiều 07/01, Sáng 27/01, Chiều 27/01, Sáng 28/01, Chiều 28/01/2018

24. Môn: Vi sinh – Ký Sinh trùng
– Sáng 20/01, chiều 20/01, Sáng 21/01, Chiều 21/01, Sáng 03/02. Chiều 03/02/2018

Thi HK2 
25. Môn học: Thực Vật Dược
– Sáng 07/04, Chiều 07/04, Sáng 08/04, CHiều 08/04, Sáng 14/04, Chiều 14/04, Sáng 15/04, Chiều 15/04/2018.

26. Môn học: Hóa học hữu cơ và hóa phân tích (Hoá học II)
Sáng 21/04, Chiều 21/04, Sáng 22/04, Chiều 22/04, Sáng 28/04, Chiều 28/04, Sáng 29/04, Chiều 29/04/2018

27. Môn học: Quản Lý tồn trữ thuốc
– Sáng 12/5 , chiều 12/5, sáng 13/5, chiều 13/5, Sáng 19/5, chiều 19/05/2018.

28. Môn học: Hóa Dược 2 – HT1
– Sáng 20/5, Chiều 20/5 , Sáng 10/6,Chiều 10/6, Sáng 16/6, Chiều 16/6/2018

29. Dược liệu 2

– Sáng 02/6, Chiều 02/6, Sáng 03/6, Chiều 03/6, Sáng 09/6, Chiều 09/6/2018

Ngày 17/6 NGHỈ

Sáng 23/06, Chiều 23/06, Sáng 24/06, Chiều 24/06: NGHỈ

Sáng 30/06, Chiều 30/06, Sáng 01/07, Chiều 01/07: NGHỈ

Sáng 07/7, Chiều 07/7, Sáng 07/7, Chiều 08/7 NGHỈ

Sáng 14/7, Chiều 14/7, Sáng 15/7, Chiều 15/7 NGHỈ

30. Bào chế I – HT1

Sáng 21/7,Chiều 21/7, Sáng 22/7, Chiều 22/7, Sáng 28/7, Chiều 28/7, Sáng 29/7, Chiều 29/7

31. TH Bào chế I – HT1

Sáng 04/8, Chiều 04/8, Sáng 05/8, Chiều 05/8/2018

32. Dược lâm sàng – HT1

Sáng 11/8, Chiều 11/8, Sáng 12/8, Chiều 12/8, Sáng 18/8, Chiều 18/8, Sáng 19/08, Chiều 19/08


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất