Pin It
Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): MDS0903– CĐVB2 Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): MDS0903– CĐVB2Bình chọn bài viết LỊCH HỌC LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC (HỌC T7&CN): MDS0903– CĐVB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Môn học: Y Đức Sáng 16/09, Chiều 16/09, Sáng 17/09, Chiều 17/09, Sáng 23/09, Chiều 23/09/2017 2. Môn...

Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): MDS0903– CĐVB2


  Ngày viết : 16/05/2018 18:39          Lượt xem : 159


Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): MDS0903– CĐVB2
Bình chọn bài viết

LỊCH HỌC LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC (HỌC T7&CN): MDS0903– CĐVB2

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

1. Môn học: Y Đức
Sáng 16/09, Chiều 16/09, Sáng 17/09, Chiều 17/09, Sáng 23/09, Chiều 23/09/2017

2. Môn Giải Phẫu Sinh Lý
– Sáng 24/09, Chiều 24/09, Sáng 30/09, Chiều 30/09, Sáng 01/10, Chiều 01/10, Sáng 07/10, Chiều 07/10/2017.

3. Môn Vật Lý Đại Cương
– Sáng 08/10, Chiều 08/10, Sáng 14/10, Chiều 14/10, Sáng 15/10, Chiều 15/10/2017.

4. Môn học: Giáo dục thể chất
– Sáng 21/10, Chiều 21/10, Sáng 22/10, Chiều 22/10/2017

5. Môn học Hóa Học 1
– Sáng 28/10, Chiều 28/10, Sáng 29/10, Chiều 29/10, Sáng 04/11, Chiều 04/11/2017

6. Môn học: Giáo dục quốc phòng – An ninh
– Sáng 05/11, Chiều 05/11, Sáng 11/11, Chiều 11/11, Sáng 12/11, Chiều 12/11/2017.

7. Môn học: Chính Trị 1
– Sáng 18/11, Chiều 18/11, Sáng 19/11, Chiều 19/11, Sáng 25/11, Chiều 25/11, Sáng 26/11, Chiều 26/11/2017.

8. Môn học: Vi sinh – Ký sinh trùng
– Sáng 02/12, Chiều 02/12, Sáng 03/12, Chiều 03/12, Sáng 09/12, Chiều 09/12/2017.

9. Môn học: Dược Liệu 1
– Sáng 10/12, Chiều 10/12, Sáng 16/12, Chiều 16/12, Sáng 17/12, Chiều 17/12, Sáng 23/12, Chiều 23/12/2017.

10. Môn học: Sinh học và di truyền
– Sáng 24/12, Chiều 24/12, Sáng 30/12, Chiều 30/12, Sáng 31/12, Chiều 31/12/2017.

11. Thực hành Dược Liệu 1
– Sáng 06/01, Chiều 06/01, Sáng 07/01, Chiều 07/01/2018.

Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

12. Môn học: Tin học
– Sáng 20/01, Chiều 20/01, Sáng 21/01, Chiều 21/01, Sáng 27/01, Chiều 27/01/2018.

13. Thực hành Giải phẫu sinh lý
– Sáng 28/01, Chiều 28/01, Sáng 03/02, Chiều 03/02, Sáng 04/02, Chiều 04/02/2018.

Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

14. Môn học: Thực vật Dược
– Sáng 03/03, Chiều 03/03, Sáng 04/03, Chiều 04/03, Sáng 10/03, Chiều 10/03, Sáng 11/03, Chiều 11/03/2018.

Thi HK1: 30/03, 01/04

15. Môn học: Toán Xác xuất thống kê – Y học
– Sáng 21/04, Chiều 21/04, Sáng 22/04, Chiều 22/04, Sáng 28/04, Chiều 28/04/2018

16. Môn học: Pháp luật đại cương
– Sáng 05/05, Chiều 05/05, Sáng 06/05, Chiều 06/05/2018

17. Môn học: Bệnh học
– Sáng 12/05, Chiều 12/05, Sáng 13/05, Chiều 13/05, Sáng 19/05, Chiều 19/05, Sáng 20/05, Chiều 20/05/2018.

18. Môn học: Hóa Sinh – HT8

– Sáng 02/6, Chiều 02/6, Sáng 03/6, Chiều 03/6, Sáng 09/6, Chiều 09/6,Sáng 10/6, Chiều 10/6

Sáng 16/6, Chiều 16/6,Sáng 17/6, Chiều 17/6: Nhận điểm thành phần, đăng kí kiểm tra bổ sung

KIỂM TRA BỔ SUNG : Sáng 23/06, Chiều 23/06, Sáng 24/06, Chiều 24/06

THI HỌC KÌ – HT12, HT8: Sáng 30/06, Chiều 30/06, Sáng 01/07, Chiều 01/07 

NGHỈ : Sáng 07/7, Chiều 07/7, Sáng 07/7, Chiều 08/7 

NGHỈ : Sáng 14/7, Chiều 14/7, Sáng 15/7, Chiều 15/7 

NGHỈ : Sáng 21/7, Chiều 21/7, Sáng 22/7, Chiều 22/7 

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HÈ TỪ 23/07/2018 ĐẾN HẾT 03/08/2018

19. Môn học: Hóa học hữu cơ và hóa phân tích (Hoá học II)- Lý thuyết – HT8

Sáng 04/8, Chiều 04/8, Sáng 05/8, Chiều 05/8, Sáng 11/8, Chiều 11/8

20. Môn học: Hóa học hữu cơ và hóa phân tích (Hoá học II)- Thực hành – X8

Sáng 12/8, Chiều 12/8

21. Ngoại ngữ (Tiếng Anh chuyên ngành Dược) – HT12

Sáng 18/8, Chiều 18/8, Sáng 19/8, Chiều 19/8/2018

22. Quản lý tồn trữ thuốc – HT8

Sáng 25/8, Chiều 25/8, Sáng 26/8,Chiều 26/8/2018


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất