Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): MDS0903– CĐVB2 0.0 00 LỊCH HỌC LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC (HỌC T7&CN): MDS0903– CĐVB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Môn học: Y Đức Sáng 16/09, Chiều 16/09, Sáng 17/09, Chiều 17/09, Sáng 23/09, Chiều 23/09/2017 2. Môn Giải Phẫu Sinh Lý – Sáng 24/09, Chiều 24/09, Sáng 30/09,...

Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): MDS0903– CĐVB2


  Ngày viết : 16/05/2018 18:39          Lượt xem : 815


LỊCH HỌC LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC (HỌC T7&CN): MDS0903– CĐVB2

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Nhà trường gửi các em quy chế đào tạo, quy chế kiểm tra,quy chế thi, điểm danh, và cách tính điểm tổng kết môn học.

1. Quy chế kiểm tra định kì , thi kết thúc môn học các em xem tại địa chỉ : https://drive.google.com/file/d/1D3Scj3HIA_qjiyNywLUi99D9rciUcmzD/view?usp=sharing
2. Quy định điểm danh sinh viên các em xem tại địa chỉ : https://drive.google.com/file/d/1Z_6u6b8-fD_h0aNr_UQJBxb9Xw7uYapP/view?usp=sharing
3. Cách tính điểm trung bình môn các em xem tại địa chỉ : https://drive.google.com/file/d/1Dl2VyQLjGJjtl36wO3eLC6TErvLI2xKU/view?usp=sharing
4. Khung chương trình đào tạo cao đẳng Dược chính quy học kỳ I, II, III các em xem tại địa chỉ : https://drive.google.com/file/d/14ffoiNSSAkBnevHIt4fghBx3T9b17mUf/view?usp=sharing
5. Khung chương trình đào tạo cao đẳng Điều dưỡng chính quy học kỳ I, II, III các em xem tại địa chỉ : https://drive.google.com/file/d/1BgH9aqjBpk2pfj-ye3QD0krkyPSzY8Hu/view?usp=sharing
6. Khung chương trình đào tạo cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm y học học kỳ I, II, III các em xem tại địa chỉ : https://drive.google.com/file/d/1dU9_2dfhANz-owbrxngDw95HXVF-SSFr/view?usp=sharing
==========================================
Các em sinh viên lưu ý : việc thực hiện mặc trang phục thực hành - Áo Blouse
1. Áo Blouse được thiết kế may theo mẫu chung của trường, không được tự ý thêm các họa tiết khác không phù hợp. Đảm bảo thống nhất đồng phục của sinh viên trong khóa.
2. Tất cả các môn học đề tên Thực hành, hoặc môn học có nội dung thực hành, sinh viên phải mang áo Blouse , trước khi vào phòng học , sinh viên phải mặc áo Blouse , chấn chỉnh ngay ngắn , gọn gàng.
3. Sinh viên tuyệt đối không được khoác áo Blouse ra khỏi trường học.
==========================================
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ phòng đào tạo trường Cao đẳng y dược Pasteur Số 37/3 đường Ngô Tất Tố - Phường 21 – Quận Bình Thạnh – Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 09.6295.6295 – 028.6295.6295

====================================================================================

Thông tin tháng 04/ 2019 : DANH SÁCH CÁC BẠN CHƯA NHẬN THẺ BẢO HIỂM
https://docs.google.com/spreadsheets/d/161ou_fB_bURH9NkMdEtdytwobSsL7OO64ho1dNPV7GY/edit#gid=208225227

====================================================================================

1. Môn học: Y Đức
Sáng 16/09, Chiều 16/09, Sáng 17/09, Chiều 17/09, Sáng 23/09, Chiều 23/09/2017

2. Môn Giải Phẫu Sinh Lý
– Sáng 24/09, Chiều 24/09, Sáng 30/09, Chiều 30/09, Sáng 01/10, Chiều 01/10, Sáng 07/10, Chiều 07/10/2017.

3. Môn Vật Lý Đại Cương
– Sáng 08/10, Chiều 08/10, Sáng 14/10, Chiều 14/10, Sáng 15/10, Chiều 15/10/2017.

4. Môn học: Giáo dục thể chất
– Sáng 21/10, Chiều 21/10, Sáng 22/10, Chiều 22/10/2017

5. Môn học Hóa Học 1
– Sáng 28/10, Chiều 28/10, Sáng 29/10, Chiều 29/10, Sáng 04/11, Chiều 04/11/2017

6. Môn học: Giáo dục quốc phòng – An ninh
– Sáng 05/11, Chiều 05/11, Sáng 11/11, Chiều 11/11, Sáng 12/11, Chiều 12/11/2017.

7. Môn học: Chính Trị 1
– Sáng 18/11, Chiều 18/11, Sáng 19/11, Chiều 19/11, Sáng 25/11, Chiều 25/11, Sáng 26/11, Chiều 26/11/2017.

8. Môn học: Vi sinh – Ký sinh trùng
– Sáng 02/12, Chiều 02/12, Sáng 03/12, Chiều 03/12, Sáng 09/12, Chiều 09/12/2017.

9. Môn học: Dược Liệu 1
– Sáng 10/12, Chiều 10/12, Sáng 16/12, Chiều 16/12, Sáng 17/12, Chiều 17/12, Sáng 23/12, Chiều 23/12/2017.

10. Môn học: Sinh học và di truyền
– Sáng 24/12, Chiều 24/12, Sáng 30/12, Chiều 30/12, Sáng 31/12, Chiều 31/12/2017.

11. Thực hành Dược Liệu 1
– Sáng 06/01, Chiều 06/01, Sáng 07/01, Chiều 07/01/2018.

Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

12. Môn học: Tin học
– Sáng 20/01, Chiều 20/01, Sáng 21/01, Chiều 21/01, Sáng 27/01, Chiều 27/01/2018.

13. Thực hành Giải phẫu sinh lý
– Sáng 28/01, Chiều 28/01, Sáng 03/02, Chiều 03/02, Sáng 04/02, Chiều 04/02/2018.

Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

14. Môn học: Thực vật Dược
– Sáng 03/03, Chiều 03/03, Sáng 04/03, Chiều 04/03, Sáng 10/03, Chiều 10/03, Sáng 11/03, Chiều 11/03/2018.

Thi HK1: 30/03, 01/04

15. Môn học: Toán Xác xuất thống kê – Y học
– Sáng 21/04, Chiều 21/04, Sáng 22/04, Chiều 22/04, Sáng 28/04, Chiều 28/04/2018

16. Môn học: Pháp luật đại cương
– Sáng 05/05, Chiều 05/05, Sáng 06/05, Chiều 06/05/2018

17. Môn học: Bệnh học
– Sáng 12/05, Chiều 12/05, Sáng 13/05, Chiều 13/05, Sáng 19/05, Chiều 19/05, Sáng 20/05, Chiều 20/05/2018.

18. Môn học: Hóa Sinh – HT8

– Sáng 02/6, Chiều 02/6, Sáng 03/6, Chiều 03/6, Sáng 09/6, Chiều 09/6,Sáng 10/6, Chiều 10/6

Sáng 16/6, Chiều 16/6,Sáng 17/6, Chiều 17/6: Nhận điểm thành phần, đăng kí kiểm tra bổ sung

KIỂM TRA BỔ SUNG : Sáng 23/06, Chiều 23/06, Sáng 24/06, Chiều 24/06

THI HỌC KÌ – HT12, HT8: Sáng 30/06, Chiều 30/06, Sáng 01/07, Chiều 01/07 

NGHỈ : Sáng 07/7, Chiều 07/7, Sáng 07/7, Chiều 08/7 

NGHỈ : Sáng 14/7, Chiều 14/7, Sáng 15/7, Chiều 15/7 

NGHỈ : Sáng 21/7, Chiều 21/7, Sáng 22/7, Chiều 22/7 

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HÈ TỪ 23/07/2018 ĐẾN HẾT 03/08/2018

19. Môn học: Hóa học hữu cơ và hóa phân tích (Hoá học II)- Lý thuyết – HT8

Sáng 04/8, Chiều 04/8, Sáng 05/8, Chiều 05/8, Sáng 11/8, Chiều 11/8

20. Môn học: Hóa học hữu cơ và hóa phân tích (Hoá học II)- Thực hành – X8

Sáng 12/8, Chiều 12/8

21. Ngoại ngữ (Tiếng Anh chuyên ngành Dược) – HT11

Sáng 18/8, Chiều 18/8, Sáng 19/8, Chiều 19/8/2018

22. Hóa Dược 1 – HT11

Sáng 25/8, Chiều 25/8, Sáng 26/8,Chiều 26/8, Sáng 15/9, Chiều 15/9, Sáng 16/9, Chiều 16/9

23. Đảm Bảo Chất Lượng Thuốc – HT11

Sáng 08/09, Chiều 08/09, Sáng 09/09 Chiều 09/09

24. Hóa Dược 1 – X12

Sáng 25/8, Chiều 25/8, Sáng 26/8,Chiều 26/8, Sáng 15/9, Chiều 15/9, Sáng 16/9, Chiều 16/9

25. Hóa Dược 2 – X12

Sáng 22/9, Chiều 22/9, Sáng 23/9, Chiều 23/9, Sáng 29/9, Chiều 29/9, Sáng 30/9,Chiều 30/9/2018

26. Thực hành Hóa Dược – X8, X9

Sáng 6/10, Chiều 6/10, Sáng 7/10, Chiều 7/10/2018

27. Dược Liệu 2 – HT2

Sáng 20/10. Chiều 20/10, Sáng 21/10, Chiều 21/10, Sáng 27/10, Chiều 27/10

28. Dược Lý – HT2

Sáng 28/10, Chiều 28/10, Sáng 03/11, Chiều 03/11, Sáng 04/11, Chiều 04/11

29. Bào chế: Thầy Huy – X11

Sáng Chiều :03/11, 04/11, 11/11/2018

30. Thực Hành Bào chế: Thầy Huy – X9

CA 1 Sáng – Chiều : ngày 24/11/2018
CA 2 Sáng – Chiều : ngày 25/11/2018

31. Dược Lý: Thầy Đức – X11

Sáng Chiều : 10/11, 17/11/, 18/11/2018

32. Thực hành Dược Lý: Thầy Đức – X18

CA 2 Sáng – Chiều : ngày 24/11/2018

CA 1 Sáng – Chiều : ngày 25/11/2018

33. Marketing Dược : Thầy Huy – X12

Sáng Chiều : 15/12, 16/12, 22/12/2018

34. Kiểm nghiệm thuốc Cô Đào X12

Sáng Chiều 23/12/2018, 05/01, 06/01/2019

35. Pháp chế dược: X12

Sáng Chiều 12/01, 13/01/2019

36. Kỹ năng giao tiếp bán thuốc : Thầy Phan Trung – X12

Sáng Chiều 19/01,20/01/2019

37. Quản trị kinh doanh dược :Ths Đoàn Tố Như – X12

Sáng Chiều 16/02, 17/02, 23/02, 24/02/2019

38. Kinh tế dược: Thầy Ngọc – X12

Sáng Chiều : 02/03, 03/03/2019

NGHỈ

Sáng Chiều : 09/03,10/03/2019

39. Dược lâm sàng : Cô Loan- X12

Sáng Chiều : 16/03, 17/03, 23/03, 24/03/2019

THI HỌC KÌ 3 HT5 Sáng Chiều : 30/03,31/03/2019

*THÔNG BÁO: Nhà trường thông báo tới anh chị, các bạn sinh viên cao đẳng khóa 09 hệ Văn bằng 2 , chuyển đổi văn bằng 2 ( Lớp MDS0903-VB2, MDS0903-CĐ VB2, MDS0904-VB2, MDS0904- CĐ VB2)
Lịch thi, đề cương ôn thi học kỳ cuối và tiến độ từ nay đến tốt nghiệp:
https://drive.google.com/drive/folders/1adrt3NNX8dTvWV7BzdBMJ8HT4OQh09qn?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t3fKoYN6VW1CPvYugXz5WVnelU61MvLe5b9I_rWX9U4/edit?usp=sharing

THI HỌC KỲ 4 HT11

Sáng chiều: 25/05, 26/05/2019

ÔN THI TỐT NGHIỆP – DƯỢC LIỆU: THẦY NGỌC – CÔ DIỄM – PHÒNG X19

Sáng chiều: 06/07, 07/07

 

—————- THÔNG BÁO ———————————————————

https://drive.google.com/drive/folders/1_X2St7xURBKQmIYQGdUBRmqFhHJnn4S9?usp=sharing
Nhà trường công bố bảng điểm tốt nghiệp các lớp vưa trải qua thi tốt nghiệp ngày 01/08, 02/08,03/08,04/08/2019.
Thời gian phúc khảo điểm đến 17h00 ngày 31/08/2019 sinh viên đến trực tiếp trường để được hướng dẫn làm thủ tục.
Sinh viên có nhu cầu làm chứng chỉ tốt nghiệp tạm thời đến trực tiếp trường làm đơn theo mẫu của Nhà trường.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ trong giờ hành chính tất cả các ngày từ thứ 2 đến chủ nhật tại phòng đào tạo trường Cao đẳng y dược Pasteur Số 37/3 đường Ngô Tất Tố – Phường 21 – Quận Bình Thạnh – Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 09.6295.6295 – 028.6295.6295.

 

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất