Pin It
Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): MDS0904 – VB2 Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): MDS0904 – VB25 (100%) 2 votes LỊCH HỌC LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC (Học T7&CN): MDS0904 – VB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1.Môn học: Sinh học và di truyền – Sáng 10/12, Chiều 10/12, Sáng 16/12, Chiều...

Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): MDS0904 – VB2


  Ngày viết : 16/05/2018 18:48          Lượt xem : 131


Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): MDS0904 – VB2
5 (100%) 2 votes

LỊCH HỌC LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC (Học T7&CN): MDS0904 – VB2

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

1.Môn học: Sinh học và di truyền
– Sáng 10/12, Chiều 10/12, Sáng 16/12, Chiều 16/12, Sáng 17/12, Chiều 17/12/2017.

2.Môn học: Chính Trị 1
– Sáng 23/12, Chiều 23/12, Sáng 24/12, Chiều 24/12, Sáng 30/12, Chiều 30/12, Sáng 31/12, Chiều 31/12/2017.

3. Môn học: Giáo dục quốc phòng – An ninh
– Sáng 06/01, Chiều 06/01, Sáng 07/01, Chiều 07/01, Sáng 20/01, Chiều 20/01/2018.

4. Môn học: Giải Phẫu Sinh Lý
– Sáng 21/01, Chiều 21/01, Sáng 27/01, Chiều 27/01, Sáng 28/01, Chiều 28/01, Sáng 03/02, Chiều 03/02/2018.

5. Môn học: Giáo dục thể chất
– Sáng 10/02, Chiều 10/02, Sáng 11/02, Chiều 11/02/2018.

6. Thực Hành Giải Phẫu Sinh Lý
– Sáng 03/03, Chiều 03/03, Sáng 10/03, Chiều 10/03, Sáng 17/03, Chiều 17/03/2018.

Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

7. Môn học: Tin học
– Sáng 04/03, Chiều 04/03, Sáng 11/03, Chiều 11/03/2018.

Thi HK1: 31/03, 01/04

8. Môn học: Vật Lý Đại cương – Lý sinh
– Sáng 15/04, Chiều 15/04, Sáng 21/04, Chiều 21/04, Sáng 22/04, Chiều 22/04, Sáng 28/04, Chiều 28/04, Sáng 12/05, Chiều 12/05/2018.

9. Môn học: Toán Xác suất thống kê 
– Sáng 29/04, Chiều 29/04, Sáng 05/05, Chiều 05/05, Sáng 13/05, Chiều 13/05/2018

10. Môn học: Hóa học đại cương vô cơ (Hoá học I)
– Sáng 19/05, Chiều 19/05, Sáng 20/05, Chiều 20/05, Sáng 02/06, Chiều 02/06/2018.

11. Môn học: Thực vật dược – HT3 

– Sáng 03/6, Chiều 03/6, Sáng 09/6, Chiều 09/6,Sáng 10/6, Chiều 10/6

12. Pháp luật – HT3

– Sáng 16/6, Chiều 16/6,Sáng 17/6, Chiều 17/6/2018

KIỂM TRA BỔ SUNG : Sáng 23/06, Chiều 23/06, Sáng 24/06, Chiều 24/06

THI HỌC KÌ – HT1: Sáng 30/06, Chiều 30/06, Sáng 01/07, Chiều 01/07 

13. Hóa sinh – HT3

Sáng 07/7, Chiều 07/7, Sáng 07/7, Chiều 08/7,Sáng 14/7, Chiều 14/7, NGÀY 15/7 NGHỈ

NGHỈ : Sáng 21/7, Chiều 21/7, Sáng 22/7, Chiều 22/7 

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HÈ TỪ 23/07/2018 ĐẾN HẾT 03/08/2018

NGHỈ: Sáng 04/8, Chiều 04/8, Sáng 05/8, Chiều 05/8

14. Y đức

Sáng 11/8, Chiều 11/8, Sáng 12/8, Chiều 12/8/2018

15. Ngoại ngữ (Tiếng Anh chuyên ngành Dược) – HT12

Sáng 18/8, Chiều 18/8, Sáng 19/8, Chiều 19/8/2018


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất