Pin It
Lịch học lớp Kỹ thuật Hình ảnh Y học (Học T7&CN): HA16HCM04 Lịch học lớp Kỹ thuật Hình ảnh Y học (Học T7&CN): HA16HCM04Bình chọn bài viết Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ: HA16HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn Sinh viên học thực hành...

Lịch học lớp Kỹ thuật Hình ảnh Y học (Học T7&CN): HA16HCM04


  Ngày viết : 07/06/2018 15:29          Lượt xem : 117


Lịch học lớp Kỹ thuật Hình ảnh Y học (Học T7&CN): HA16HCM04
Bình chọn bài viết

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ: HA16HCM04

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

  • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn
  • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

 

1. Môn học: Kỹ thuật X – Quang thông thường 2,3

  • Sáng 02/06, Chiều 02/06 – Sáng 03/06, Chiều 03/06/2018 – Phòng X6
  • Sáng 09/06, Chiều 09/06/2018 – Phòng X9
  • Sáng 10/06, Chiều 10/06/2018 – Phòng X12

Thực tập cơ sở: Sáng 16/6, Chiều 16/6,Sáng 17/6, Chiều 17/6/2018

Hoàn thiện sổ thực tập cơ sở: Sáng 30/06, Chiều 30/06, Sáng 01/07, Chiều 01/07 

Nộp sổ báo cáo thực tập: Sáng 07/7, Chiều 07/7, Sáng 08/7, Chiều 08/7  

2. Thực hành Điều dưỡng cơ bản cấp cứu ban đầu – X10

Sáng 14/7, Chiều 14/7, Sáng 15/7, Chiều 15/7/2018

NGHỈ: Sáng 21/07, Chiều 21/07, Sáng 22/07, Chiều 22/07 

NGHỈ: Sáng 28/7, Chiều 28/7,Sáng 29/7, Chiều 29/7

3. Ngoại ngữ – X6 Sáng

11/8, Chiều 11/8, Sáng 12/8, Chiều 12/8/2018

4. Kỹ thuật X-Quang đặc biệt – X8

Sáng 18/8, Chiều 18/8, Sáng 19/8, Chiều 19/8, Sáng 25/8, Chiều 25/8, Sáng 26/8, Chiều 26/8/2018


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất