Pin It
Lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều Dưỡng (Học T7&CN): ĐDLTHCM01.K09 Lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều Dưỡng (Học T7&CN): ĐDLTHCM01.K09Bình chọn bài viết THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG: ĐDLTHCM01.K09 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Vi Sinh, Ký Sinh Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng...

Lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều Dưỡng (Học T7&CN): ĐDLTHCM01.K09


  Ngày viết : 16/05/2018 10:53          Lượt xem : 137


Lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều Dưỡng (Học T7&CN): ĐDLTHCM01.K09
Bình chọn bài viết

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG: ĐDLTHCM01.K09

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

1. Vi Sinh, Ký Sinh
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 21/05, Chiều 21/05, Sáng 27/05, Chiều 27/05, Sáng 28/05, Chiều 28/05/2017

2. Y – Đức
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 03/06, Chiều 03/06, Sáng 04/06, Chiều 04/06, Sáng 10/06, Chiều 10/06/2017

3. Xác Suất Thống Kê Y Học
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 11/06, Chiều 11/06, Sáng 17/06 (Nghỉ), Chiều 17/06, Sáng 18/06, Chiều 18/06/2017

LỊCH NGHỈ HÈ Từ 19/06/2017 đến 30/06/2017

4. Pháp Luật
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 01/07, Chiều 01/07, Sáng 02/07, Chiều 02/07/2017

5. Giải Phẫu Sinh Lý
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 08/07, Chiều 08/07, Sáng 09/07, Chiều 09/07, Sáng 16/07, Chiều 16/07/2017

6. Giáo Dục Thể Chất
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 15/07, Chiều 15/07, Sáng 22/07, Chiều 22/07/2017

7. Sinh học và di truyền
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 23/07, Chiều 23/07, Sáng 29/07, Chiều 29/07, Sáng 30/07, Chiều 30/07/2017

8. Hóa Sinh 

  • Giảng Viên: Lại Thị Thùy Dương

Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 05/08, Chiều 05/08, Sáng 06/08, Chiều 06/08, Sáng 12/08, Chiều 12/08/2017

9. Vật Lý Đại Cương
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 13/08, Chiều 13/08, Sáng 19/08, Chiều 19/08, Sáng 20/08, Chiều 20/08/2017

– Ngày 10/6/2018, 15h00 tập trung để phổ biến kế hoạch thực tập , nhận sổ và giấy giới thiệu thực tập cơ sở

11. Thực tập cơ sở:

Từ ngày 16/06 đến hết ngày 24/06

Sáng 16/6, Chiều 16/6,Sáng 17/6, Chiều 17/6: NGHỈ

Sáng 23/06, Chiều 23/06, Sáng 24/06, Chiều 24/06: NGHỈ

Sáng 30/06, Chiều 30/06, Sáng 01/07, Chiều 01/07 NGHỈ

Sáng 07/7, Chiều 07/7, Sáng 07/7, Chiều 08/7 NGHỈ

12. Điều dưỡng kiểm soát nhiễm khuẩn

Sáng 14/7, Chiều 14/7, Sáng 15/7, Chiều 15/7/2018

13. Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa – HT3

Sáng 21/7, Chiều 21/7, Sáng 22/7, Chiều 22/7/2018

14. Chăm sóc sức khoẻ Cộng đồng – HT3

Sáng 28/07, Chiều 28/07, Sáng 29/07, Chiều 29/07/2018

15. Quản lý điều dưỡng – HT3

Sáng 04/8, Chiều 04/8, Sáng 05/8, Chiều 05/8/2018

16. Phục hồi chức năng – HT2

Sáng 11/8, Chiều 11/8, Sáng 12/8, Chiều 12/8/2018

17. Chăm sóc người bệnh cấp cứu & chăm sóc tích cực – HT2

Sáng 18/8, Chiều 18/8, Sáng 19/8, Chiều 19/8/2018

18. Phục hồi chức năng – HT3

Sáng 11/8, Chiều 11/8, Sáng 12/8, Chiều 12/8,Sáng 18/8, Chiều 18/8, Sáng 19/8, Chiều 19/8/2018

19. Chăm sóc người bệnh cấp cứu & chăm sóc tích cực – HT3

Sáng 25/8, Chiều 25/8, Sáng 26/8,Chiều 26/8/2018

 

 

 

Chi tiết xem tại: caodangytetphcm.edu.vn


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất