Pin It
Lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược (Học T7&CN): DLTHCM01.K09 Lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược (Học T7&CN): DLTHCM01.K095 (100%) 3 votes THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC: DLTHCM01.K09 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Vi Sinh, Ký Sinh Sáng 21/05, Chiều 21/05, Sáng 27/05, Chiều 27/05, Sáng 28/05, Chiều 28/05/2017 2. Y – Đức...

Lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược (Học T7&CN): DLTHCM01.K09


  Ngày viết : 16/05/2018 10:59          Lượt xem : 180


Lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược (Học T7&CN): DLTHCM01.K09
5 (100%) 3 votes

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC: DLTHCM01.K09

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

1. Vi Sinh, Ký Sinh
Sáng 21/05, Chiều 21/05, Sáng 27/05, Chiều 27/05, Sáng 28/05, Chiều 28/05/2017

2. Y – Đức
Sáng 03/06, Chiều 03/06, Sáng 04/06, Chiều 04/06, Sáng 10/06, Chiều 10/06/2017

3. Xác Suất Thống Kê Y Học
Sáng 11/06, Chiều 11/06, Sáng 17/06 ( Nghỉ ), Chiều 17/06, Sáng 18/06, Chiều 18/06/2017

LỊCH NGHỈ HÈ Từ 19/06/2017 đến 30/06/2017

4. Pháp Luật
Sáng 01/07, Chiều 01/07, Sáng 02/07, Chiều 02/07/2017

5. Giải Phẫu Sinh Lý
Sáng 08/07, Chiều 08/07, Sáng 09/07, Chiều 09/07, Sáng 16/07, Chiều 16/07/2017

6. Giáo Dục Thể Chất
Sáng 15/07, Chiều 15/07, Sáng 22/07, Chiều 22/07/2017

7. Sinh học và di truyền
Sáng 23/07, Chiều 23/07, Sáng 29/07, Chiều 29/07, Sáng 30/07, Chiều 30/07/2017

8. Hóa Sinh
Sáng 05/08, Chiều 05/08, Sáng 06/08, Chiều 06/08, Sáng 12/08, Chiều 12/08/2017

9. Môn học: Chính Trị
– Sáng 26/08, Chiều 26/08, Sáng 27/08, Chiều 27/08/2018

10. Môn học: Dược Lý
– Sáng 09/09, Chiều 09/09, Sáng 10/09, Chiều 10/09, Sáng 16/09, Chiều 16/09/2018.

11. Môn Dược Liệu
– Sáng 17/09, Chiều 17/09, Sáng 23/09, Chiều 23/09, Sáng 27/09, Chiều 24/09/2017.

12. Môn học: Tổ chức quản lý và pháp chế Dược
– Sáng 30/09, Chiều 30/09, Sáng 01/10, Chiều 01/10, Sáng 07/10, Chiều 07/10/2017.

13. Môn học: Hóa học đại cương – Vô cơ
– Sáng 08/10, Chiều 08/10, Sáng 14/10, Chiều 14/10, Sáng 15/10, Chiều 15/10/2017.

14. Môn học: Thực vật Dược
– Sáng 21/10, Chiều 21/10, Sáng 22/10, Chiều 22/10, Sáng 28/10, Chiều 28/10/2017.

15. Môn học: Tin học
– Sáng 29/10, Chiều 29/10, Sáng 04/11, Chiều 04/11, Sáng 05/11, Chiều 05/11/2017.

16. Thực hành Hóa học đại cương vô cơ
– Sáng 11/11, Chiều 11/11, Sáng 12/11, Chiều 12/11/2017.

THI HỌC KỲ 1: 25/11, 26/11

17. Môn học: Marketing Dược
Sáng 02/12, Chiều 02/12, Sáng 03/12, Chiều 03/12, Sáng 09/12, Chiều 09/12/2017.

18. Môn học: Giáo dục quốc phòng – An ninh
– Sáng 10/12, Chiều 10/12, Sáng 16/12, Chiều 16/12/2017.

19. Môn học: Hóa phân tích
– Sáng 17/12, Chiều 17/12, Sáng 23/12, Chiều 23/12, Sáng 24/12, Chiều 24/12/2017.

20. Môn học: Bệnh học
– Sáng 30/12, Chiều 30/12, Sáng 06/01, Chiều 06/01, Sáng 07/01, Chiều 07/01/2018.

21. Môn học: Hóa Hữu cơ
– Sáng 20/01, Chiều 20/01, Sáng 21/01, Chiều 21/01, Sáng 27/01, Chiều 27/01, Sáng 28/01, Chiều 28/01/2018.

22. Môn học: Vật Lý đại cương
– Sáng 03/02, Chiều 03/02, Sáng 04/02, Chiều 04/02, Sáng 25/02, Chiều 25/02/2018.

23. Môn học: Bào Chế
– Sáng 03/03, Chiều 03/03, Sáng 24/03, Chiều 24/03, Sáng 25/03, Chiều 25/03/2018

24. Kinh tế Dược
sáng 04/03 , chiều 04/03 , sáng 10/03 , chiều 10/03 , sáng 11/03 , chiều 11/03

THI HK2: 31/03, 01/04 15/04 15/04

25. Ngoại Ngữ chuyên ngành
– Sáng 21/04, Chiều 21/04, Sáng 22/04, Chiều 22/04/2018.

26. Môn học: Hóa Dược
– Sáng 28/04, Chiều 28/04, Sáng 29/04, Chiều 29/04, Sáng 05/05, Chiều 05/05, Sáng 06/05, Chiều 06/05/2018.

27. Môn học: Dược Lâm Sàng
– Sáng 12/05, Chiều 12/05, Sáng 13/05, Chiều 13/05, Sáng 19/05, Chiều 19/05, Sáng 20/05, Chiều 20/05/2018.

28. Môn học: Dược cổ truyền

– Sáng 02/6, Chiều 02/6, Sáng 03/6, Chiều 03/6, Sáng 09/6, Chiều 09/6,Sáng 10/6, Chiều 10/6

29. Thực Tập cơ sở

– Từ ngày 16/06 đến hết ngày 24/06

Sáng 16/6, Chiều 16/6,Sáng 17/6, Chiều 17/6: NGHỈ

Sáng 23/06, Chiều 23/06, Sáng 24/06, Chiều 24/06: NGHỈ

Sáng 30/06, Chiều 30/06, Sáng 01/07, Chiều 01/07 NGHỈ

Sáng 07/7, Chiều 07/7, Sáng 07/7, Chiều 08/7 NGHỈ

30. Đảm bảo chất lượng thuốc – HT1

Sáng 14/7, Chiều 14/7, Sáng 15/7, Chiều 15/7/2018

31. Quản trị kinh doanh dược – HT2

Sáng 21/7, Chiều 21/7, Sáng 22/7, Chiều 22/7

32. Kỹ năng giao tiếp bán hàng – HT2

Sáng 28/7, Chiều 28/7 , Sáng 29/7, Chiều 29/7

ÔN THI, Kiểm tra bổ sung Từ ngày 30/7 đến 24/8/2018

ÔN THI HỌC KÌ 3 – Từ ngày 01/08 đến 24/8

Chiều 18/8, Sáng 19/08, Chiều 19/08 : KIỂM TRA BỔ SUNG

LỊCH THI HỌC KỲ 3

Ngày 25/08/2018: Phòng Thi : HT11

1/ 8h30 – 9h30: Tiếng Anh chuyên ngành (2TC)

2/ 9h30 – 11h00: Hóa Dược (4TC)

3/ 14h00 – 15h00: Đảm bảo chất lượng thuốc (2TC)

4/ 15h00 – 16h30: Bào chế (3TC)

Ngày 26/08/2018: Phòng Thi : HT11

1/ 8h30 – 9h30: Kinh tế Dược (2TC)

2/ 9h30 – 11h00: Kỹ năng giao tiếp bán hàng  (2TC)

3/ 14h00 – 15h00: Dược lâm sàng (2TC)

4/ 15h00 – 16h30: Quản trị kinh doanh dược (3TC)


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất