Pin It
Lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng (Học T7&CN): MĐD0903 – LT Lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng (Học T7&CN): MĐD0903 – LTBình chọn bài viết Lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng (Học T7&CN): MĐD0903 – LT Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1/ Môn học: Dược Lý – HT2 Sáng 02/6, Chiều 02/6,...

Lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng (Học T7&CN): MĐD0903 – LT


  Ngày viết : 16/05/2018 18:53          Lượt xem : 109


Lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng (Học T7&CN): MĐD0903 – LT
Bình chọn bài viết

Lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng (Học T7&CN): MĐD0903 – LT

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

1/ Môn học: Dược Lý – HT2

Sáng 02/6, Chiều 02/6, Sáng 16/6 , Chiều 16/6 , Sáng 17/6 , Chiều 17/6

2/ Môn học: Xác suất, Thống kê y học – HT7

Sáng 03/6, Chiều 03/6, Sáng 09/6, Chiều 09/6,Sáng 10/6, Chiều 10/6

Sáng 16/6 : từ 7h30 đến 9h30 học Dược Lý. Từ 9h30 đến 10h30 ôn tập Xác suất, Thống kê y học : 10h30-11h30 kiểm tra

KIỂM TRA BỔ SUNG : Sáng 23/06, Chiều 23/06, Sáng 24/06, Chiều 24/06

THI HỌC KÌ- HT2: Sáng 30/06, Chiều 30/06, Sáng 01/07, Chiều 01/07 

NGHỈ : Sáng 07/7, Chiều 07/7, Sáng 07/7, Chiều 08/7/2018

3. Hóa sinh – HT3

Sáng 07/7, Chiều 07/7, Sáng 07/7, Chiều 08/7,Sáng 14/7, Chiều 14/7/2018

NGHỈ: Sáng 14/7, Chiều 14/7, Sáng 15/7, Chiều 15/7 

NGHỈ : Sáng 21/7, Chiều 21/7, Sáng 22/7, Chiều 22/7 

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HÈ TỪ 23/07/2018 ĐẾN HẾT 03/08/2018

4. Ngoại ngữ (Tiếng Anh chuyên ngành) – HT2

Sáng 04/8, Chiều 04/8, Sáng 05/8, Chiều 05/8/2018

5. Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn – HT12

Sáng 11/8, Chiều 11/8, Sáng 12/8, Chiều 12/8/2018

6. Lý thuyết Điều dưỡng cơ sở 1 – X6

Sáng 18/8, Chiều 18/8, Sáng 19/8, Chiều 19/8,Sáng 25/8, Chiều 25/8, Sáng 26/8, Chiều 26/8/2018


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất